Najava partnerstva - Tina Troha

Spoznajte našo partnerko

Partnerka: Tina Troha

Tina Troha je kadrovska in pravna svetovalka, specializirana za razvoj oziroma prestrukturiranje personalne in vzpostavitev napredne sistemske kadrovske funkcije, optimizacijo procesov, vodenje projektov digitalizacije kadrovskih procesov v Sloveniji in tujini ter razvoj sodobnih IT kadrovskih rešitev. Podjetjem nudi storitve izdelave internih aktov, vključno s sistemizacijo delovnih mest in kompetenčnimi modeli ter delovno pravno svetovanje. Na področju oblikovanja strateške in sistemske kadrovske funkcije zagotavlja strokovno in operativno pomoč pri vzpostavitvi sistemov kot npr. »performance management«, »talent management«, sistemi nasledstva, razvoj timov, razvoj voditeljstva, identifikacija in promocija vrednot, razvoj kulture podjetja, promocija dobrega imena delodajalca, itd. Ima tudi veliko izkušenj kot »headhunterka«.

Sodelovanje z ekipo Quantifly: Ekipi na podlagi izkušenj s kadrovskega področja pomaga pri kadrovski diagnostiki težav v podjetjih, detekciji ukrepov, ki so potrebni za izboljšanje situacije in implementaciji teh ukrepov v podjetjih, na strateškem in operativnem nivoju.

1. Zakaj ste se priključili kot partnerka?

Z Lukom Pregljem (CEO) sva se najprej povezala preko LinkedIna. Hitro so pritegnili mojo pozornost. Sledilo je srečanje, kjer mi je Luka predstavil produkt, ekipo, vizijo. S svojo zgodbo me je navdušil. Ko sem pobližje pogledala na kako visokem nivoju izvajajo diagnostiko in kako močno kadrovsko analitiko razvijajo, mi je kot kadrovski strokovnjakinji v veselje sodelovati s to mlado in nadobudno ekipo. 

2. Zakaj se vam zdita kadrovska analitika in diagnostika pomembni?

Ko človek zboli ali se ne počuti dobro, gre k zdravniku, torej strokovnjaku, ki naredi diagnozo, preiskave, z namenom, da mu lahko predpiše ustrezno zdravljenje. Če nam je kot družbi povsem logično in si ne znamo predstavljati drugače, je veliko podjetjem manj razumljivo, da jim prav diagnostika stanja organizacije in zaposlenih omogoča, da podjetje (p)ostane zdravo na dolgi rok. V kadrovskem jeziku, je tak človek, ki potrebuje pomoč zdravnika, zaposleni, ki ima takšne ali drugačne izzive pri delu in v življenju, zdravnik pa je podjetje, ki bi moralo zaznati in ugotoviti, kako lahko temu zaposlenemu pomaga, da bo najboljša različica samega sebe in posledično čim bolj uspešen pri delu. Če bo zdravnik napravil napačno diagnozo, se takemu človeku lahko zelo slabo piše, podobno je v podjetjih. Ob pomanjkanju kadrovske diagnoze in napačnem ukrepanju, se dogaja večja fluktuacija, prezentizem, absentizem, itd. Podjetje izgubi kompas, kar slej kot prej rezultira v slabih poslovnih rezultatih.

3. Kaj je po vašem mnenju glavna prednost Quantifly-ja?

Glavna prednost je v visoki kvaliteti analitike, ki jo izvedejo na podlagi vhodnih podatkov in zelo nazornem, vizualnem prikazu podatkov. Na trgu je veliko družb, ki izvaja različne meritve na kadrovskem in organizacijskem področju. Kdor bo znal te podatke prikazati na način, da resnično pomenijo dodano vrednost za podjetje, tako da lahko podjetje na tej podlagi pravočasno izvede ustrezne ukrepe in bo korak pred drugimi konkurenti, bo zmagovalec. V tem smislu je ključna kombinacija odlične IT podpore oziroma razvoj analitike ter zelo dobro poznavanje kadrovske problematike v podjetjih. 

4. Kaj bo po vašem mnenju, v naslednjih 18 mesecih (tj. v 2. polovici 2022 in v letu 2023), glavna prednost podjetij, ki bodo uporabljala kadrovsko diagnostiko?

Glavna prednost takih podjetij bo predvsem v tem, da bodo lažje, učinkovitejše in hitrejše predvidela dogajanje in upam da pravočasno ukrepala. Časi pred nami so nepredvidljivi, zato bo na dolgi rok uspešen tisti, ki bo na podlagi kvalitetne kadrovske diagnostike znal oceniti, kako ukrepati in kakšno delovno okolje razvijati, da zadrži in privabi ključne kadre.