Partner

Switch to Eleven

Studio za oblikovanje strategije in uvajanje agilnosti, ki pomaga organizacijam preoblikovati tradicionalne načine dela v načine, ki omogočajo posameznikom in ekipam doseči njihov pravi potencial s pomočjo samo-organizacije.

Kdo je Switch to Eleven?

Verjamemo, da ima vsak posameznik določen potencial, da aktivno prispeva k izboljšanju sveta. Ne verjamemo v opolnomočenje ljudi, ampak v kreiranje okolja, ki posamezniku in ekipam omogoča odkriti in doseči svoj potencial. To počnemo s pomočjo delavnic, agilnih metod, poslovnega modeliranja in design sprintov. Organizacijam omogočamo, da prilagodijo in odkrijejo svoj način dela, ki najbolj odgovarja trenutnim volatilnim razmeram v tem svetu.

Zakaj Switch to Eleven sodeluje s Quantiflyjem?

V Switch to eleven se zavedamo, da sami lahko dosežemo marsikaj, ampak skupaj pa lahko spremenimo svet. Zato si ustvarjamo ekosistem partnerstev, kjer res lahko omogočamo podjetjem, da se transformirajo celostno, od organizacijske kulture, poslovnega modela podjetja do celotnega sistema delovanja in to na način, da je zaposleni skupaj s končnimi strankami v središču podjetja in ne na obrobju le-tega in obravnavan kot “človeški vir”. In pomemben del tega je merljiv napredek, zato je Quantifly pomemben partner ne samo na začetku, ampak tudi tekom transformacije podjetij. Nudi namreč res celosten in temeljit pregled organizacijske kulture. Prav tako so člani Quantifly ekipe agilni in hitro prilagajajo svoj produkt glede na povratne informacije strank in tudi nas, ki podjetjem svetujemo.

Področja specializacije

  • Transformacija iz klasične organizacije v mrežo med seboj povezanih multidisciplinarnih in avtonomnih timov (Self-management in progresivne organizacije)
  • Implementacija agilnih metodologij
  • Strateške in custom delavnice za spodbujanje timske dinamike

Certifikati

  • Semco Style expert
  • Corporate rebels expert
  • Scrum Masters
  • Business Model designers
  • Certified facilitators and workshoppers

Reference

Ekipa

Switch to Eleven

Jaka Kladnik
Jaka Kladnik

Nina Pozderec
Nina Pozderec