Optimizirajte organizacijsko strukturo

Preverite učinkovitost trenutnega sodelovanja in komunikacije ter pridobite
konkretne smernice za izboljšave.

Zaupa nam že več kot 80 organizacij

V Gamanza Services so na podlagi poglobljenega razumevanja stanja optimizirali strukturo ekip.

Kako doseči učinkovito sodelovanje vseh?

Čutite potrebo po optimizaciji organizacijske strukture zaradi hitre rasti, odhodov ali združitve podjetij?

Se (pre)pogosto srečujete s šumi v komunikaciji, nejasnimi odgovornostmi ali preobremenjenostjo posameznikov oz. ekip?

Vam manjkajo strukturirane in poglobljene informacije o tem, katere ekipe delujejo manj učinkovito in zakaj?

Potrebujete nove vodje in iščete sodelavce z neizkoriščenimi (vodstvenimi) potenciali?

Poglobljeni uvidi za uspešne spremembe

Učinkovitost komunikacije

Ugotovite, kje in zakaj prihaja do šumov v komunikaciji. Identificirajte, kdo so najvplivnejši komunikatorji in kdo ni dovolj vključen.

Dejanska struktura ekip

Odkrijte, kako strukturo ekip in verigo odgovornosti zaznavajo zaposleni. Kje so nejasnosti in neskladja?

Ekipne vloge

Odkrijte, kdo so neformalne vodje, ključni sodelavci in sodelavci z neizkoriščenim potencialom, ki lahko napredujejo v vodje. Koga na drugi strani sodelavci zaznavajo v negativni vlogi?

Preobremenjenost

Ugotovite, katere posameznike ali ekipe morate nujno razbremeniti. Kako preoblikovati ekipe, da bodo projekti dokončani brez nadur in brez zamud?

Kako bo izgledalo naše sodelovanje?

1. Uvodni dogovori

Na kratkem sestanku (45 minut) s predstavnikom vašega podjetja pridobimo ključne informacije za uspešno sodelovanje.

1.

Kontekst trenutnega stanja

S pogovorom o vaših trenutnih izzivih ter obstoječih strategijah, projektih, procesih, praksah pridobimo kontekst za natančnejšo interpretacijo rezultatov.

2.

Specifična pričakovanja in želje

Uskladimo pričakovanja in želje o procesu izvedbe ter vsebini analize.

3.

Časovnica projekta

Uskladimo termin uvodne predstavitve za zaposlene, trajanje zajema podatkov ter predvidene termine predstavitev ključnih ugotovitev.

2. Zajem podatkov

S celovitimi, a uporabniku prijaznimi digitalnimi vprašalniki hitro pridobimo poglobljene podatke.

1.

Priprava na zajem

Pred zajemom nam posredujete seznam zaposlenih, ki bodo vključeni v analizo, da lahko generiramo vaše unikatne vprašalnike.

2.

Uvodna predstavitev za zaposlene |  20 minut

Udeležencem predstavimo namen in proces analize, naslovimo pogoste pomisleke (npr. o anonimnosti) ter odgovorimo na vsa vprašanja. V večjih organizacijah ločeno izvedemo tudi predstavitev za srednje vodstvo. Predstavitev izvedemo preko skupinskega videoklica.

V primeru dogovorjenega zajema na lokaciji je možna predstavitev v živo.

3.

Izpolnjevanje digitalnih vprašalnikov |  30-60 minut

Vodstvo povezavo do vprašalnikov posreduje udeležencem. Izpolnjevanje vprašalnikov večinoma traja od 30 do 60 minut, vprašalniki pa so dostopni 1 teden (v izrednih primerih možno podaljšanje). Na vmesnih točkah vas obveščamo o deležu udeležbe.

Po dogovoru je možen voden zajem na lokaciji v več skupinah.

3. Analitika in diagnostika

V roku 10 delovnih dni pripravimo strokovno poročilo s ključnimi ugotovitvami in priporočili.

1.

Kvantitativna analiza

Izvedemo analizo indikatorjev kulture in klime, sociometrično analizo in analizo izraženosti kompetenc.

2.

Kvalitativna analiza

Izvedemo analizo komentarjev zaposlenih o pozitivnih in negativnih vidikih stanja v organizaciji.

3.

Diagnostika

Opredelimo neoptimalna področja in ugotovimo vzroke težav.

4.

Konkretna priporočila

Pripravimo konkretna priporočila za izkoriščanje glavnih razvojnih priložnosti in odpravo kritičnih težav.

4. Predstavitev ugotovitev in priprava akcijskega načrta

Obseg in potek predstavitvenih sestankov prilagodimo velikosti organizacije, pričakovanjem naročnika in rezultatom.

1.

Predstavitev za vodstvo | 2 uri

Poglobljeno predstavimo ključne ugotovitve in naša priporočila. Skozi diskusijo z vodstvom, ki rezultate postavi v še širši kontekst, skupaj opredelimo ukrepe in naslednje korake. 

2.

Predstavitev za srednje vodstvo | 2 uri

Pri večjih organizacijah po dogovoru predstavitev ter opredelitev ukrepov in naslednjih korakov izvedemo tudi za srednje vodstvo.

3.

Predstavitev za zaposlene | 1 ura

Opredelimo neoptimalna področja in vsem udeležencem predstavimo povzetek ključnih ugotovitev ter predlagane ukrepe. Skozi diskusijo pridobimo širši kontekst in njihov pogled na smiselnost predlaganih ukrepov.

4.

Individualna srečanja | 45 minut

V primeru izvedbe analize individualnih kompetenc se udeležencem na individualnih srečanjh interpretira rezultate ter pomaga pri opredelitvi razvojnih ciljev in akcijskih načrtov.

5. Podpora pri implementaciji

Nočemo, da ostane le pri analiziranju in načrtovanju. Stremimo k doseganju pozitivnih sprememb. Zato vas lahko povežemo z našimi partnerji, ki vas pri tem podprejo.

1.

Izbira partnerja

Na podlagi ugotovitev in želenih sprememb vam za nadaljnje sodelovanje predlagamo primernega strokovnjaka iz naše mreže zunanjih partnerjev. 

2.

Seznanjanje s stanjem

Partner dobi dostop do poročila. Po dogovoru je lahko vključen že na predstavitvi ugotovitev vodstvu.

3.

Načrtovanje sprememb

Opredelite želene spremembe in na podlagi trenutnega stanja natančno načrtujete cilje, kazalnike uspešnosti in akcijske načrte.

4.

Doseganje sprememb

Partner izvaja oz. vas podpre pri izvajanju ukrepov (npr. izvedba izobraževanj, treningov, coachingov, prilagajanje oz. uvajanje procesov, spreminjanje organizacijske strukture, spreminjanje kulture).

5.

Vrednotenje ukrepov

Po dogovoru s pomočjo Quantifly orodij spremljate učinke na izbranih področjih, evalvirate ukrepe in po potrebi prilagajate pristop.

1. Uvodni dogovori

Na kratkem sestanku (45 minut) s predstavnikom vašega podjetja pridobimo ključne informacije za uspešno sodelovanje.

1.

Kontekst trenutnega stanja

S pogovorom o vaših trenutnih izzivih ter obstoječih strategijah, projektih, procesih, praksah pridobimo kontekst za natančnejšo interpretacijo rezultatov.

2.

Specifična pričakovanja in želje

Uskladimo pričakovanja in želje o procesu izvedbe ter vsebini analize.

3.

Časovnica projekta

Uskladimo termin uvodne predstavitve za zaposlene, trajanje zajema podatkov ter predvidene termine predstavitev ključnih ugotovitev.

2. Zajem podatkov

S celovitimi, a uporabniku prijaznimi digitalnimi vprašalniki hitro pridobimo poglobljene podatke.

1.

Priprava na zajem

Pred zajemom nam posredujete seznam zaposlenih, ki bodo vključeni v analizo, da lahko generiramo vaše unikatne vprašalnike.

2.

Uvodna predstavitev za zaposlene |  20 minut

Udeležencem predstavimo namen in proces analize, naslovimo pogoste pomisleke (npr. o anonimnosti) ter odgovorimo na vsa vprašanja. V večjih organizacijah ločeno izvedemo tudi predstavitev za srednje vodstvo. Predstavitev izvedemo preko skupinskega videoklica.

V primeru dogovorjenega zajema na lokaciji je možna predstavitev v živo.

3.

Izpolnjevanje digitalnih vprašalnikov |  30-60 minut

Vodstvo povezavo do vprašalnikov posreduje udeležencem. Izpolnjevanje vprašalnikov večinoma traja od 30 do 60 minut, vprašalniki pa so dostopni 1 teden (v izrednih primerih možno podaljšanje). Na vmesnih točkah vas obveščamo o deležu udeležbe.

Po dogovoru je možen voden zajem na lokaciji v več skupinah.

3. Analitika in diagnostika

V roku 10 delovnih dni pripravimo strokovno poročilo s ključnimi ugotovitvami in priporočili.

1.

Kvantitativna analiza

Izvedemo analizo indikatorjev kulture in klime, sociometrično analizo in analizo izraženosti kompetenc.

2.

Kvalitativna analiza

Izvedemo analizo komentarjev zaposlenih o pozitivnih in negativnih vidikih stanja v organizaciji.

3.

Diagnostika

Opredelimo neoptimalna področja in ugotovimo vzroke težav.

4.

Konkretna priporočila

Pripravimo konkretna priporočila za izkoriščanje glavnih razvojnih priložnosti in odpravo kritičnih težav.

4. Predstavitev ugotovitev in priprava akcijskega načrta

Obseg in potek predstavitvenih sestankov prilagodimo velikosti organizacije, pričakovanjem naročnika in rezultatom.

1.

Predstavitev za vodstvo | 2 uri

Poglobljeno predstavimo ključne ugotovitve in naša priporočila. Skozi diskusijo z vodstvom, ki rezultate postavi v še širši kontekst, skupaj opredelimo ukrepe in naslednje korake. 

2.

Predstavitev za srednje vodstvo | 2 uri

Pri večjih organizacijah po dogovoru predstavitev ter opredelitev ukrepov in naslednjih korakov izvedemo tudi za srednje vodstvo.

3.

Predstavitev za zaposlene | 1 ura

Opredelimo neoptimalna področja in vsem udeležencem predstavimo povzetek ključnih ugotovitev ter predlagane ukrepe. Skozi diskusijo pridobimo širši kontekst in njihov pogled na smiselnost predlaganih ukrepov.

4.

Individualna srečanja | 45 minut

V primeru izvedbe analize individualnih kompetenc se udeležencem na individualnih srečanjh interpretira rezultate ter pomaga pri opredelitvi razvojnih ciljev in akcijskih načrtov.

5. Podpora pri implementaciji

Nočemo, da ostane le pri analiziranju in načrtovanju. Stremimo k doseganju pozitivnih sprememb. Zato vas lahko povežemo z našimi partnerji, ki vas pri tem podprejo.

1.

Izbira partnerja

Na podlagi ugotovitev in želenih sprememb vam za nadaljnje sodelovanje predlagamo primernega strokovnjaka iz naše mreže zunanjih partnerjev. 

2.

Seznanjanje s stanjem

Partner dobi dostop do poročila. Po dogovoru je lahko vključen že na predstavitvi ugotovitev vodstvu.

3.

Načrtovanje sprememb

Opredelite želene spremembe in na podlagi trenutnega stanja natančno načrtujete cilje, kazalnike uspešnosti in akcijske načrte.

4.

Doseganje sprememb

Partner izvaja oz. vas podpre pri izvajanju ukrepov (npr. izvedba izobraževanj, treningov, coachingov, prilagajanje oz. uvajanje procesov, spreminjanje organizacijske strukture, spreminjanje kulture).

5.

Vrednotenje ukrepov

Po dogovoru s pomočjo Quantifly orodij spremljate učinke na izbranih področjih, evalvirate ukrepe in po potrebi prilagajate pristop.

Zaveza k vašemu uspehu

Anonimnost

Zaposlenim jasno predstavimo proces anonimizacije vprašalnikov, da zagotovimo iskrene odgovore.

Polna podpora

Pomagamo vam zagotoviti visoko udeležbo. Vedno smo na voljo za dodatna pojasnila.

Fleksibilnost

Skupaj se dogovorimo o časovnici izvedbe, načinu zajema (online ali na lokaciji) in drugih podrobnosti.

pogosta vprašanja

Kaj je pred sodelovanjem skrbelo naše stranke?

Kako bodo organizacijsko diagnostiko sprejeli zaposleni?

Kot kadrovik vedno iščete načine za izboljšanje delovnega okolja. Tu pride na vrsto organizacijska diagnostika. Ampak – kaj si bodo o takšni analizi mislili zaposleni?

Zakaj bi interno analizo nadgradili s Quantiflyem?

Poglejte, kako so naše stranke z uporabo Quantiflyja hitreje in lažje pridobile (še) bolj poglobljene uvide, hkrati pa tudi podporo pri uvajanju dejanskih sprememb.

Bo to vzelo le veliko časa in denarja, prineslo pa ne bo nobene vrednosti?

Zakaj je smiselno v organizacijsko diagnostiko investirati že zdaj in kako ste lahko prepričani, da to ni le nekaj, kar vam bo vzelo veliko časa in sredstev?

Psychologist explaning individual report to employee.
ZNAČILNOSTI

Celostna analiza za natančno diagnostiko

Več kot 20 indikatorjev kulture in klime.

Več kot 10 izrisov organizacijskega omrežja.

Točno 5 ključnih ugotovitev o vzrokih (potencialnih) težav in priložnostih za napredek.
Brezplačen in takojšen dostop.
zaupajo nam

Najbolj proaktivni so začeli že včeraj

Napredek se ne zgodi z danes na jutri. Že ta mesec naredite prvi korak k malim in velikim zmagam v letu 2024.

Andrea Pulević

HR Manager, Gamanza Services

Analiza nam je dala vpogled v to, kdo so ključni zaposleni v naši organizaciji. Te podatke smo uporabili za optimizacijo ekip.

https://www.quantifly.net/blog-posts-sl/kako-so-pri-gamanza-optimizirali-delovne-procese-in-zaceli-obnavljati-svojo-kulturo
Poglej intervju

Peter Marc

Direktor, Parcom

Opazili smo, da je premalo komunikacije. Želeli sem, da to preveri še nekdo zunanji in pokazalo se je, da je bil to res glavni problem.

https://www.quantifly.net/blog-posts-sl/kako-so-pri-parcom-izboljsali-komunikacijo-med-prodajo-in-tehnicnim-sektorjem
Poglej intervju

Janez Zadravec

Direktor, Deutz Engineering

Vidi se, kdo je v podjetju zelo pomemben, kdo želi več, koga moramo še spodbuditi, koga moramo še izobraževati, komu moramo pomagati, da se bo vključil v naše podjetje.

https://www.youtube.com/embed/zD2Fd9596fw
Poglej intervju

Rebeka Tramšek

Vodja HR, Elpro Križnič

Zelo mi je všeč prikaz komunikacije med posamezniki – kdo so tisti, ki imajo največjo socialno moč, ki komunicirajo z največ drugimi. Tega z drugimi orodji ne dobiš.

https://www.quantifly.net/blog-posts-sl/kako-so-pri-elpro-kriznic-prepoznali-razlike-v-kulturi-med-oddelki
Poglej intervju

Lucija Cerar Godec

Vodja HR, Ceneje

S Quantiflyjem smo postavili temelje za večjo učinkovitost. Priporočam ga vsem, ki delajo na razvoju zaposlenih ter cenijo dobro klimo v podjetju in učinkovito sodelovanje v timih.

https://www.quantifly.net/blog-posts-sl/ceneje-case-study
Poglej intervju

Roko Malkoč

direktor poslovne enote, Better Meds

Razumevanje, kako ekipa deluje in kako je zgrajeno omrežje, vam pomaga preiti iz dobrega v odlično podjetje.

https://www.quantifly.net/blog-posts-sl/understanding-communication-flow-better-meds-case-study
Poglej intervju