Uskladite vizijo, vrednote in strategijo organizacije

Preverite skladnost vrednot ter zaupanje v vizijo in strategijo podjetja. Načrtujte
spremembe, da dosežete usklajeno delovanje vseh zaposlenih.

Zaupa nam že več kot 80 organizacij

V Briefdu so s pomočjo Switch to Eleven dvignili stopnjo zaupanja v vizijo s 77 % na 88 %.

Kako uskladiti vrednote in slediti skupni viziji?

Se v zadnjem času soočate z veliko organizacijskami spremembami? Hitra rast? Novo vodstvo? Združitev?

Imate kompleksno organizacijsko strukturo ter želite povečati občutek pripadnosti in povezanosti?

Niste prepričani, ali vsi sodelavci zaupajo v vizijo podjetja in ‘vlečejo v isto smer’?

Poglobljeni uvidi za uspešne spremembe

Odkrijte skupne vrednote

Boljše razumite, kdo ste kot organizacija, in prepoznajte,
kaj vas motivira.

Preverite zaupanje v vizijo

Preverite, v kolikšni meri zaposleni zaupajo v vizijo.

Preverite zaupanje v vodstvo

Preverite, ali zaposleni verjamejo v zastavljeno strategijo in vodstvo organizacije.

Kako bo izgledalo naše sodelovanje?

1. Uvodni dogovori

Na kratkem sestanku (45 minut) s predstavnikom vašega podjetja pridobimo ključne informacije za uspešno sodelovanje.

1.

Kontekst trenutnega stanja

S pogovorom o vaših trenutnih izzivih ter obstoječih strategijah, projektih, procesih, praksah pridobimo kontekst za natančnejšo interpretacijo rezultatov.

2.

Specifična pričakovanja in želje

Uskladimo pričakovanja in želje o procesu izvedbe ter vsebini analize.

3.

Časovnica projekta

Uskladimo termin uvodne predstavitve za zaposlene, trajanje zajema podatkov ter predvidene termine predstavitev ključnih ugotovitev.

2. Zajem podatkov

S celovitimi, a uporabniku prijaznimi digitalnimi vprašalniki hitro pridobimo poglobljene podatke.

1.

Priprava na zajem

Pred zajemom nam posredujete seznam zaposlenih, ki bodo vključeni v analizo, da lahko generiramo vaše unikatne vprašalnike.

2.

Uvodna predstavitev za zaposlene |  20 minut

Udeležencem predstavimo namen in proces analize, naslovimo pogoste pomisleke (npr. o anonimnosti) ter odgovorimo na vsa vprašanja. V večjih organizacijah ločeno izvedemo tudi predstavitev za srednje vodstvo. Predstavitev izvedemo preko skupinskega videoklica.

V primeru dogovorjenega zajema na lokaciji je možna predstavitev v živo.

3.

Izpolnjevanje digitalnih vprašalnikov |  30-60 minut

Vodstvo povezavo do vprašalnikov posreduje udeležencem. Izpolnjevanje vprašalnikov večinoma traja od 30 do 60 minut, vprašalniki pa so dostopni 1 teden (v izrednih primerih možno podaljšanje). Na vmesnih točkah vas obveščamo o deležu udeležbe.

Po dogovoru je možen voden zajem na lokaciji v več skupinah.

3. Analitika in diagnostika

V roku 10 delovnih dni pripravimo strokovno poročilo s ključnimi ugotovitvami in priporočili.

1.

Kvantitativna analiza

Izvedemo analizo indikatorjev kulture in klime, sociometrično analizo in analizo izraženosti kompetenc.

2.

Kvalitativna analiza

Izvedemo analizo komentarjev zaposlenih o pozitivnih in negativnih vidikih stanja v organizaciji.

3.

Diagnostika

Opredelimo neoptimalna področja in ugotovimo vzroke težav.

4.

Konkretna priporočila

Pripravimo konkretna priporočila za izkoriščanje glavnih razvojnih priložnosti in odpravo kritičnih težav.

4. Predstavitev ugotovitev in priprava akcijskega načrta

Obseg in potek predstavitvenih sestankov prilagodimo velikosti organizacije, pričakovanjem naročnika in rezultatom.

1.

Predstavitev za vodstvo | 2 uri

Poglobljeno predstavimo ključne ugotovitve in naša priporočila. Skozi diskusijo z vodstvom, ki rezultate postavi v še širši kontekst, skupaj opredelimo ukrepe in naslednje korake. 

2.

Predstavitev za srednje vodstvo | 2 uri

Pri večjih organizacijah po dogovoru predstavitev ter opredelitev ukrepov in naslednjih korakov izvedemo tudi za srednje vodstvo.

3.

Predstavitev za zaposlene | 1 ura

Opredelimo neoptimalna področja in vsem udeležencem predstavimo povzetek ključnih ugotovitev ter predlagane ukrepe. Skozi diskusijo pridobimo širši kontekst in njihov pogled na smiselnost predlaganih ukrepov.

4.

Individualna srečanja | 45 minut

V primeru izvedbe analize individualnih kompetenc se udeležencem na individualnih srečanjh interpretira rezultate ter pomaga pri opredelitvi razvojnih ciljev in akcijskih načrtov.

5. Podpora pri implementaciji

Nočemo, da ostane le pri analiziranju in načrtovanju. Stremimo k doseganju pozitivnih sprememb. Zato vas lahko povežemo z našimi partnerji, ki vas pri tem podprejo.

1.

Izbira partnerja

Na podlagi ugotovitev in želenih sprememb vam za nadaljnje sodelovanje predlagamo primernega strokovnjaka iz naše mreže zunanjih partnerjev. 

2.

Seznanjanje s stanjem

Partner dobi dostop do poročila. Po dogovoru je lahko vključen že na predstavitvi ugotovitev vodstvu.

3.

Načrtovanje sprememb

Opredelite želene spremembe in na podlagi trenutnega stanja natančno načrtujete cilje, kazalnike uspešnosti in akcijske načrte.

4.

Doseganje sprememb

Partner izvaja oz. vas podpre pri izvajanju ukrepov (npr. izvedba izobraževanj, treningov, coachingov, prilagajanje oz. uvajanje procesov, spreminjanje organizacijske strukture, spreminjanje kulture).

5.

Vrednotenje ukrepov

Po dogovoru s pomočjo Quantifly orodij spremljate učinke na izbranih področjih, evalvirate ukrepe in po potrebi prilagajate pristop.

1. Uvodni dogovori

Na kratkem sestanku (45 minut) s predstavnikom vašega podjetja pridobimo ključne informacije za uspešno sodelovanje.

1.

Kontekst trenutnega stanja

S pogovorom o vaših trenutnih izzivih ter obstoječih strategijah, projektih, procesih, praksah pridobimo kontekst za natančnejšo interpretacijo rezultatov.

2.

Specifična pričakovanja in želje

Uskladimo pričakovanja in želje o procesu izvedbe ter vsebini analize.

3.

Časovnica projekta

Uskladimo termin uvodne predstavitve za zaposlene, trajanje zajema podatkov ter predvidene termine predstavitev ključnih ugotovitev.

2. Zajem podatkov

S celovitimi, a uporabniku prijaznimi digitalnimi vprašalniki hitro pridobimo poglobljene podatke.

1.

Priprava na zajem

Pred zajemom nam posredujete seznam zaposlenih, ki bodo vključeni v analizo, da lahko generiramo vaše unikatne vprašalnike.

2.

Uvodna predstavitev za zaposlene |  20 minut

Udeležencem predstavimo namen in proces analize, naslovimo pogoste pomisleke (npr. o anonimnosti) ter odgovorimo na vsa vprašanja. V večjih organizacijah ločeno izvedemo tudi predstavitev za srednje vodstvo. Predstavitev izvedemo preko skupinskega videoklica.

V primeru dogovorjenega zajema na lokaciji je možna predstavitev v živo.

3.

Izpolnjevanje digitalnih vprašalnikov |  30-60 minut

Vodstvo povezavo do vprašalnikov posreduje udeležencem. Izpolnjevanje vprašalnikov večinoma traja od 30 do 60 minut, vprašalniki pa so dostopni 1 teden (v izrednih primerih možno podaljšanje). Na vmesnih točkah vas obveščamo o deležu udeležbe.

Po dogovoru je možen voden zajem na lokaciji v več skupinah.

3. Analitika in diagnostika

V roku 10 delovnih dni pripravimo strokovno poročilo s ključnimi ugotovitvami in priporočili.

1.

Kvantitativna analiza

Izvedemo analizo indikatorjev kulture in klime, sociometrično analizo in analizo izraženosti kompetenc.

2.

Kvalitativna analiza

Izvedemo analizo komentarjev zaposlenih o pozitivnih in negativnih vidikih stanja v organizaciji.

3.

Diagnostika

Opredelimo neoptimalna področja in ugotovimo vzroke težav.

4.

Konkretna priporočila

Pripravimo konkretna priporočila za izkoriščanje glavnih razvojnih priložnosti in odpravo kritičnih težav.

4. Predstavitev ugotovitev in priprava akcijskega načrta

Obseg in potek predstavitvenih sestankov prilagodimo velikosti organizacije, pričakovanjem naročnika in rezultatom.

1.

Predstavitev za vodstvo | 2 uri

Poglobljeno predstavimo ključne ugotovitve in naša priporočila. Skozi diskusijo z vodstvom, ki rezultate postavi v še širši kontekst, skupaj opredelimo ukrepe in naslednje korake. 

2.

Predstavitev za srednje vodstvo | 2 uri

Pri večjih organizacijah po dogovoru predstavitev ter opredelitev ukrepov in naslednjih korakov izvedemo tudi za srednje vodstvo.

3.

Predstavitev za zaposlene | 1 ura

Opredelimo neoptimalna področja in vsem udeležencem predstavimo povzetek ključnih ugotovitev ter predlagane ukrepe. Skozi diskusijo pridobimo širši kontekst in njihov pogled na smiselnost predlaganih ukrepov.

4.

Individualna srečanja | 45 minut

V primeru izvedbe analize individualnih kompetenc se udeležencem na individualnih srečanjh interpretira rezultate ter pomaga pri opredelitvi razvojnih ciljev in akcijskih načrtov.

5. Podpora pri implementaciji

Nočemo, da ostane le pri analiziranju in načrtovanju. Stremimo k doseganju pozitivnih sprememb. Zato vas lahko povežemo z našimi partnerji, ki vas pri tem podprejo.

1.

Izbira partnerja

Na podlagi ugotovitev in želenih sprememb vam za nadaljnje sodelovanje predlagamo primernega strokovnjaka iz naše mreže zunanjih partnerjev. 

2.

Seznanjanje s stanjem

Partner dobi dostop do poročila. Po dogovoru je lahko vključen že na predstavitvi ugotovitev vodstvu.

3.

Načrtovanje sprememb

Opredelite želene spremembe in na podlagi trenutnega stanja natančno načrtujete cilje, kazalnike uspešnosti in akcijske načrte.

4.

Doseganje sprememb

Partner izvaja oz. vas podpre pri izvajanju ukrepov (npr. izvedba izobraževanj, treningov, coachingov, prilagajanje oz. uvajanje procesov, spreminjanje organizacijske strukture, spreminjanje kulture).

5.

Vrednotenje ukrepov

Po dogovoru s pomočjo Quantifly orodij spremljate učinke na izbranih področjih, evalvirate ukrepe in po potrebi prilagajate pristop.

Zaveza k vašemu uspehu

Anonimnost

Zaposlenim jasno predstavimo proces anonimizacije vprašalnikov, da zagotovimo iskrene odgovore.

Polna podpora

Pomagamo vam zagotoviti visoko udeležbo. Vedno smo na voljo za dodatna pojasnila.

Fleksibilnost

Skupaj se dogovorimo o časovnici izvedbe, načinu zajema (online ali na lokaciji) in drugih podrobnosti.

pogosta vprašanja

Kaj je pred sodelovanjem skrbelo naše stranke?

Kako bodo organizacijsko diagnostiko sprejeli zaposleni?

Kot kadrovik vedno iščete načine za izboljšanje delovnega okolja. Tu pride na vrsto organizacijska diagnostika. Ampak – kaj si bodo o takšni analizi mislili zaposleni?

Zakaj bi interno analizo nadgradili s Quantiflyem?

Poglejte, kako so naše stranke z uporabo Quantiflyja hitreje in lažje pridobile (še) bolj poglobljene uvide, hkrati pa tudi podporo pri uvajanju dejanskih sprememb.

Bo to vzelo le veliko časa in denarja, prineslo pa ne bo nobene vrednosti?

Zakaj je smiselno v organizacijsko diagnostiko investirati že zdaj in kako ste lahko prepričani, da to ni le nekaj, kar vam bo vzelo veliko časa in sredstev?

Psychologist explaning individual report to employee.
ZNAČILNOSTI

Celostna analiza za natančno diagnostiko

Več kot 20 indikatorjev kulture in klime.

Več kot 10 izrisov organizacijskega omrežja.

Točno 5 ključnih ugotovitev o vzrokih (potencialnih) težav in priložnostih za napredek.
Brezplačen in takojšen dostop.
zaupajo nam

Najbolj proaktivni so začeli že včeraj

Napredek se ne zgodi z danes na jutri. Že ta mesec naredite prvi korak k malim in velikim zmagam v letu 2024.

Andrea Pulević

HR Manager, Gamanza Services

S Quantiflyjem lahko naslovimo področja, ki jih je potrebno izboljšati, da bi povečali zadovoljstvo pri delu.

Poglej intervju

Rebeka Tramšek

Vodja HR, Elpro Križnič

V različnih oddelkih smo začeli z različnim komuniciranjem, glede na razlike v motivacijskih dejavnikih in kulturi.

https://www.quantifly.net/blog-posts-sl/kako-so-pri-elpro-kriznic-prepoznali-razlike-v-kulturi-med-oddelki
Poglej intervju

David Črešlovnik

Generalni direktor, Ceneje

Moj najljubši del je bila poglobljena analiza. Pomagali so nam razumeti, zakaj imamo nekaj težav in kaj lahko storimo glede njih.

https://www.quantifly.net/blog-posts-sl/ceneje-case-study
Poglej intervju

Jan Peloza

Direktor, Impact Hub Ljubljana

Quantifly nam je omogočil vpogled v naše zaposlene in področja, ki jih moramo izboljšati, da bomo lahko rastli še naprej.

Poglej intervju

Janez Zadravec

Direktor, Deutz Engineering

Vidi se, kdo je v podjetju zelo pomemben, kdo želi več, koga moramo še spodbuditi, koga moramo še izobraževati, komu moramo pomagati, da se bo vključil v naše podjetje.

https://www.youtube.com/embed/zD2Fd9596fw
Poglej intervju

Peter Marc

Direktor, Parcom

V kratkem roku bomo ponovili analizo, da vidimo, ali smo uspešnejši.

https://www.quantifly.net/blog-posts-sl/kako-so-pri-parcom-izboljsali-komunikacijo-med-prodajo-in-tehnicnim-sektorjem
Poglej intervju