Kako so pri Parcom izboljšali komunikacijo med prodajo in tehničnim sektorjem

Spoznajte našo stranko

Naročnik: Parcom

Industrija: Računalništvo in informatika

Glavni izzivi

V podjetju Parcom so v času epidemije opazili pomanjkljivosti v komunikaciji med zaposlenimi. Prav tako so se v procesu izvedbe dela soočali s primanjkljajem povratnih informacij. Navodila s strani vodje ali zaposlenih so bila podana naprej, vendar kasneje niso dobili povratnih informacij o izvedbi, kar je oviralo poslovanje.

Cilji

  • Identificirati ovire v komunikaciji. 
  • Pripraviti načrt za odpravo komunikacijskih ovir.
  • Vpogled v dejansko klimo v podjetju.
Pomembno je, da sodelavci vidijo, da vlagamo v njih. S tem dobi zaposlen občutek, da je njegovo mnenje bilo koristno uporabljeno za podjetje.

Peter Marc, CEO, Parcom 

Ovire

Omejenost preteklih analiz 

V Parcomu so v preteklosti že izvajali analize na ravni posameznikov (osebnostni profili zaposlenih), vendar na podlagi rezultatov teh analiz niso dobili vpogleda v priložnosti za izboljšave na ravni organizacije. S Quantifly analizo so zato želeli odkriti prednosti, pomanjkljivosti in področja za izboljšavo, ne le na individualnem področju, temveč tudi na ravni podjetja.

Rešitev

1. Predstavitev analize

Najprej smo izvedli predstavitev za vse zaposlene, v kateri smo razložili namen in proces Quantifly analize. Zaposlenim smo podali natančna navodila za izpolnjevanje vprašalnikov ter razjasnili pomisleke o anonimnosti in varstvu podatkov.  

2.Zbiranje podatkov

Za izpolnjevanje vprašalnikov so imeli zaposleni dovolj časa. K uspešnemu zbiranju podatkov je pomembno prispevala tudi polna podpora direktorja, ki je spodbujal zaposlene, da iskreno in zavzeto pristopijo k izpolnjevanju vprašalnikov, kar je pomembno za veljavnost in uporabnost rezultatov.

3. Analiza in interpretacija podatkov

Naši podatkovni analitiki so obdelali in interpretirali podatke ter pripravili poglobljeno poročilo s konkretnimi nasveti za izboljšave. V poročilu so bila vizualno predstavljena tudi omrežja sodelavcev in ekip.

4. Predstavitev poročila za vodstvo

Poglobljeno poročilo je bilo predstavljeno vodstvu. Dobili so vpogled v trenutno stanje v podjetju. Rezultati so omogočili pripravo akcijskega načrta in kasneje implementacijo potrebnih sprememb.  

Presenetilo me je to, da so nekateri sodelavci, za katere sem menil, da niso preobremenjeni, bili prepoznani kot preobremenjeni tudi s strani sodelavcev.

Peter Marc, CEO, Parcom

5. Predstavitev poročila za zaposlene

Poročilo, rezultate in ključne izzive smo predstavili tudi zaposlenim, ki so s tem dobili priložnost za komentarje, predstavitev svojih razmišljanj o vzrokih ter podajanje predlogov za izboljšave. 


6. Individualni pogovori

Zaposleni so se udeležili individualnega pogovora z našimi internimi svetovalci. Dobili so razlago svojih individualnih rezultatov ter podporo pri pripravi akcijskega načrta za strokovni razvoj.

To je priložnost za zaposlene, da ocenijo sebe, vidijo, kako so jih ocenili sodelavci, in da ugotovimo, kako delujemo vsi skupaj kot ekipa.

Peter Marc, CEO, Parcom 

 

Rezultat

 

V podjetju so prejeli poglobljeno analizo, na podlagi katere so identificirali priložnosti za izboljšavo in pridobili konkretne predloge za nadaljnji razvoj. 

 

  • Dobili so vpogled v to, kako izboljšati komunikacijo med prodajno ekipo in tehničnim sektorjem.
  • Ugotovili so, da je treba več časa nameniti podajanju povratne informacije in reflektiranju učinkovitosti tako ekipe kot tudi posameznikov. 
  • Prepoznali so, da je treba določene zaposlene razbremeniti z ustreznim prenosom odgovornosti med različne člane ekipe. 
  • Dobili so predloge za nadaljnji razvoj na področju digitalizacije in avtomatizacije delovnih procesov. 
Čez pol leta bomo naredili ponovno analizo, da v kratkem roku vidimo, ali smo dosegli zastavljene cilje in ali smo uspešnejši.

Peter Marc, CEO, Parcom

 

Razmišljate o Quantiflyju?

Poglejte, komu Peter Marc priporoča Quantifly in zakaj.