7 ključnih dejavnikov, ki dokazano motivirajo zaposlene

Človekova narava je pogosto nepredvidljiva in kompleksna. Svoja vedenja namreč oblikujemo na podlagi naših vrednot in prepričanj, pričakovanj okolice ter osnovnih človekovih potreb, kot sta samouresničevanje in pripadnost. Plača in različne finančne nagrade danes ne predstavljajo več tistih ključnih dejavnikov, ki bi človeka motivirali na dolgi rok.

Po navedbah večletnih raziskav o motivaciji sta napredovanje in rast v podjetju skupaj z zanimivim delom dva najpomembnejša dejavnika, ki dolgoročno motivirata ljudi za dobro opravljanje dela. Seveda pa smo si ljudje med seboj različni, zato poleg omenjenih obstajajo še različni drugi dejavniki, ki zaposlenim služijo kot vir motivacije za delo. V nadaljevanju smo za vas opisali 7 ključnih dejavnikov, ki dokazano pripomorejo k boljši motivaciji zaposlenih, obenem pa smo poleg vsakega navedli še nasvete, kako jih lahko vključite v prakso.

1. Pokažite zanimanje za vaše zaposlene ter jih aktivno vključujte v svoje delo in odločitve.

Kot navaja Wiley, morate do vaših zaposlenih izraziti empatijo in razumeti, kaj je tisto, kar jih motivira. Slednje lahko učinkovito dosežete s pogostimi individualni pogovori. Vendar pa predvsem v večjih podjetjih tu nastopi težava, saj so zaradi velikega števila zaposlenih individualni pogovori dolgotrajni in precej oteženi. Posledično se lahko za ta namen uporabijo ankete, s katerimi lahko prav tako pridobite vpogled v preference posameznikov.

Nasvet: zaposlene večkrat povprašajte po tem, kaj jih navdušuje ter kakšne so njihove želje in cilji. Ljudje namreč potrebujemo občutek pripadnosti, hkrati pa si želimo, da nas drugi poslušajo in upoštevajo.


2. Zagotovite vsa sredstva in informacije, ki jih zaposleni potrebujejo za dobro opravljanje dela.

Pomembno je, da ustvarite okolje, ki je za delo prijetno tako z vidika odnosov med zaposlenimi, kot tudi z vidika splošne urejenosti delovnega okolja. Slednje se lahko kaže kot lepo urejena, čista pisarna in dovolj naravne svetlobe v prostoru, ali pa v obliki zanesljive računalniške opreme. Prav tako ne pozabite biti transparentni do svojih zaposlenih, katere redno obveščajte o pomembnih informacijah.

Nasvet: namesto da svojim zaposlenim le navedete, s katerimi težavami se v podjetju soočate in katere aktivnosti izvajate za izboljšave v prihodnje, jim to raje prikažite. Podatke lahko predstavite tudi grafično. Na ta način lahko zaposlenim jasno prikažete trenutno situacijo in želene nadaljnje ukrepe ter jim omogočite občutek vključenosti.  


3. Poudarite pohvale in zmanjšajte kritike.

Znan ameriški psiholog Skinner je dokazal, da se žival, ki je za dobro vedenje nagrajena, veliko hitreje uči ter naučeno ohrani in učinkovito uporabi, kot pa žival, ki je bila zaradi slabega vedenja kaznovana. Kasnejše raziskave so pokazale, da lahko podobne značilnosti pripišemo tudi ljudem. Ko so zmanjšamo kritike in poudarimo pohvale, se učinkovita in želena vedenja pri ljudeh še toliko bolj okrepijo. Poleg tega pa velja, da se napake teh ljudi zaradi manjše pozornosti nanje, dogajajo redkeje, kot sicer.

Nasvet: ko opazite dobro vedenje zaposlenega, ga iskreno pohvalite, obenem pa se izogibajte nepotrebnim kritikam.


4. Omogočite delo, v katerem zaposleni vidijo smisel in namen.

Herzbergova teorija motivacije ugotavlja, da je najuspešnejša metoda motivacije vključevanje izzivov in priložnost za uspeh v delo. Ljudje namreč z večjim veseljem opravljamo delo takrat, ko verjamemo, da ima smisel in jasen namen. Za doseganje opisanega pa je pomembno, da zaposlenim nudite občutek, da prispevajo k boljšim rezultatom. To lahko dosežete tako, da jih večkrat sprašujete po njihovih nasvetih za izboljšave, pri čemer njihove najboljše ideje tudi upoštevajte.

Nasvet: tistim, ki opravljajo pretežno rutinska dela, omogočite, da se preizkusijo še v nečem drugem in bolj raznolikem. Če je le mogoče, si privoščite digitalizacijo in avtomatizacijo rutinskih opravil.


5. Pri delu omogočite samostojnost.

Zaposlenim omogočite, da sami sprejemajo odločitve o tem, kako lahko izboljšajo svoje delo, pri čemer se izognite direktnim ukazom. Kot trdi Dale Carnegie v knjigi z naslovom How to win friends and influence people: »Namesto, da zaposlenemu ukažete, naj nekaj naredi, oblikujte vprašanja, kot so "Kaj meniš o…?", ali pa predlagajte "To bi morda bilo bolje,…"«. Dejstvo je, da nihče izmed nas ne sprejema rad ukazov - ljudje veliko raje sprejmemo zadolžitev, če lahko sami sodelujemo pri njenem sprejemanju.

Nasvet: razmislite lahko tudi o postopnem povečevanju pooblastil zaposlenih. Odobrite jim dovoljenje, da sami (brez odobritve vodstva) sprejemajo odločitve in jih spodbujajte k samostojnemu razmišljanju.


6. Oblikujte pozitivno delovno okolje.

Ljudje se najbolje počutimo tam, kjer prevladuje pozitivna energija, zato je med zaposlenimi pomembno spodbujati pozitivno naravnanost in optimizem. Pri tem je ključno tudi izogibanje nepotrebnim kritikam, prepirom in pritoževanju.

Nasvet: če imate v pisarni nekaj odvečnega prostora in to za vas ne predstavlja previsokega stroška, si lahko omislite na primer mizo za namizni tenis, ročni nogomet ali druge podobne igre. Te bi zaposlene spodbudile k skupnemu preživljanju časa in jim med delom omogočile sprostitev.


7. Zaposlenim pomagajte razviti nove veščine in jim nudite priložnost za rast.

Vsak od nas ima željo po rasti in po tem, da iz dneva v dan postajamo boljši na enem ali več področjih. Po Alderferjevi teoriji potreb (ERG) sodi rast, s poudarkom na želji po doseganju ciljev in razvoju, med eno od treh ključnih ravni potreb. Ko je ta zadovoljena, smo ponosni nase, kar nas motivira k doseganju vedno boljših rezultatov.

Nasvet: zaposlenim ponudite delo, ki jim bo predstavljalo izziv. Prav tako jim omogočite udeleževanje izobraževanj in se v skladu z vašimi zmožnostmi potrudite, da si lahko izobraževanje izberejo sami.

Motivacija zaposlenih zahteva čas in premišljene ukrepe. Potrebno se je zavedati, da smo si ljudje med seboj zelo različni, zato lahko eno osebo motivira ostra beseda, drugo pa prijazna spodbuda. Predvsem je pomembno to, da k motivaciji pristopamo individualno in se osredotočimo na prepoznavanje razlogov za pomanjkanja motivacije.  

Z orodjem quantifly lahko enostavno in hitro prepoznate ključne razloge, zaradi katerih pri vaših zaposlenih prihaja do pomanjkanja motivacije

Viri:

Carnegie, D. (2005). How to win friends and influence people. Cornerstone Publishing. Pridobljeno z https://images.kw.com/docs/2/1/2/212345/1285134779158_htwfaip.pdf

Wiley, C. (1997). What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys. International Journal of Manpower, 18(3), 263-280. Pridobljeno z https://www.researchgate.net/publication/235270159_What_Motivates_employees_according_to_over_40_years_of_motivation_surveys