Bo to vzelo le veliko časa in denarja, prineslo pa ne bo nobene vrednosti?

Velik projekt vztrajno trka na vrata. Urniki so zasedeni, zaposleni so (pre)obremenjeni, celotna organizacija se trudi slediti zahtevam naročil. In nekaj časa stvari tečejo. Dokler ne gre več. Preobremenjenost, nizka učinkovitost, stres …

Zveni znano?

 

Kot kadrovik poskušate pristopiti k obravnavi teh težav, vendar se brez pravih orodij in podpore počutite kot da ves čas le »gasite požare«. Prav tako si verjetno ne želite porabiti časa in sredstev za analizo, ki ne izkoristi svojega potenciala.

Torej, kako ste lahko prepričani, da orodja za organizacijsko diagnostiko niso le nekaj, kar vam bo vzelo veliko časa (ki ga nikoli ni dovolj) in sredstev, hkrati pa ne bo prineslo nobene dodane vrednosti?

Preberite:   

  • Zakaj je smiselno vložiti čas in sredstva za analizo že zdaj?
  • Zakaj je  naložba v storitve organizacijske diagnostike dobra strateška odločitev?
  • Kako lahko k akciji usmerjen pristop k organizacijski diagnostiki vodi do pomembnih sprememb v vaši organizaciji?

Zakaj je smiselno vložiti čas in sredstva za analizo že zdaj?

Soočate se z zmanjšano učinkovitostjo ekipe in povečanim stresom zaradi preobremenjenosti z delom, ste sredi vrhunca sezone ali drugega velikega projekta.

Verjetno vas ob misli na še en projekt kar zmrazi. A ni potrebno, da je tako.

Zmanjšana učinkovitost, preobremenjeni zaposleni, stresno okolje … Vse to lahko vodi v zamujene roke, nizko moralo in slabšo kakovost dela. Poleg tega, brez časa in virov za bolj strateško analizo, organizacije ne bodo zmožne izvajati učinkovitih rešitev in bodo tako posledično še naprej ohranjale neučinkovitost, ki jo je težko odpraviti. To pa ne škoduje samo organizaciji, ampak tudi dodatno obremenjuje zaposlene. Kot pa pravi dr. Eva Boštjančič, so konec koncev posel ljudje. »In če imamo v organizaciji zadovoljne vodje, ki vodijo zavzete zaposlene, potem je uspeh (skoraj) zagotovljen.«

Organizacije, ki uporabljajo organizacijsko diagnostiko kot pomoč pri reševanju izzivov (npr. zmanjšana učinkovitost in povečan stres zaposlenih), lahko preko merjenja ključnih kadrovskih metrik in analize organizacijskega omrežja pridobijo globje razumevanje temeljnih vzrokov neučinkovitosti in dobijo praktične, uporabne rešitve. S podporo strokovnjakov pa lahko te spremembe izvedejo hitro in učinkovito.

Vnaprej smo želeli rešiti določene izzive, za katere smo vedeli, da se bomo z njimi verjetno soočili v prihodnosti. Poskušali smo prepoznati morebitne slepe pege in preprečiti težave.

Roko Malkoč, direktor poslovne enote, Better Meds

Zakaj je naložba v organizacijsko diagnostiko dobra strateška odločitev?

Kot pri vsaki rešitvi, obstajajo nekateri izzivi. Recimo, nekateri zaposleni imajo lahko odpor do sprememb, kar povzroči morebitne ovire v procesu. Tudi pomanjkanje sodelovanja s strani vodstva je lahko ena od ovir, ki lahko vpliva tako na celoten proces kot tudi učinkovitost rešitve. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na porabljen čas in sredstva za analizo.

Te izzive je seveda mogoče obravnavati s pravo podporo in načrtovanjem.

Kako to izgleda pri nas?

Naša ekipa vas vodi skozi celoten proces, torej od prvega stika, priprave ponudbe, do predstavitve pred zajemom, samega zajema podatkov, analizo in končno predstavitev rezultatov. Od strank, s katerimi smo že sodelovali, velikokrat dobimo povratno informacijo, da je naša aktivna vključenost v proces velik plus.

Na primer, Roko Malkoč, direktor poslovne enote Better Meds v podjetju Better, je izpostavil, da je ekipa Quantifly odlično razložila koncepte, teorijo in znanost v ozadju vprašalnikov. Hkrati je pohvalil tudi to, da je naša ekipa prevzela vso odgovornost, kar je za njih pomenilo, da v samem procesu izvajanja analize, niso imeli veliko dodatnih nalog. Tudi po besedah Rebeke Tramšek, kadrovice v podjetju Elpro Križnič, je bila celotna izkušnja zelo dobra. »Imeli smo zelo dobro podporo s strani celotne ekipe Quantifly. Vse, kar smo se dogovorili, je bilo izvedeno kot dogovorjeno. Vsi so bili sodelovalni in pristopili na dober način. Tudi naša vprašanja so bila hitro odgovorjena.« Celotno analizo pa pozitivno zaznavajo tudi zaposleni, kot je recimo povedala Andrea Pulević, vodja HR v podjetju Gamanza Services, so njihovi zaposleni Quantifly zaznavali pozitivno. »Bili so zadovoljni, saj smo končno naslavljali probleme, ki smo jih imeli.«

Poleg tega koristi povečane učinkovitosti in zmanjšanega stresa, pogosto odtehtajo morebitne izzive, zaradi česar je naložba (tako časovna kot finančna) v storitve organizacijske diagnostike, dobra strateška odločitev za organizacijo.

Ekipa Quantifly je bila v veliko pomoč. Zelo mi je bilo všeč njihovo zanimanje za našo organizacijo in način dela. Resnično so želeli vedeti, kako stvari potekajo, in razumeti nas kot organizacijo.

Andrea Pulević, HR manager, Gamanza Services

Kako lahko k akciji usmerjen pristop vodi do pomembnih sprememb v vaši organizaciji?

Samo merjenje ključnih metrik kulture in klime ter analiza organizacijskega omrežja brez ukrepanja, po vsej verjetnosti ne bo povzročilo pomembnih sprememb in odpravilo temeljnih vzrokov za neučinkovito delovanje in posledično povečan stres zaposlenih.

Seveda ne sme ostati le pri zbiranju podatkov. Da bi v organizaciji resnično prišlo do pozitivnih sprememb, s katerimi bi organizacije dosegale boljše poslovne rezultate, je potreben celovit in k dejanjem usmerjen pristop, ki je podprt s strokovnim znanjem.

Torej, kako se izogniti problemu organizacije, ki se sooča z izzivom neučinkovitosti, povečanega stresa, slabšimi delovnimi rezultati in nizko moralo, se je odločila za uporabo orodja za organizacijsko diagnostiko, a do sprememb ne pride?

V Quantiflyu to naslavljamo s celovitim, akcijsko usmerjenim pristopom k organizacijski diagnostiki, ki presega preprosto merjenje različnih metrik in izvajanje analiz.

Na primer, po besedah Rebeke Tramšek, kadrovice v podjetju Elpro Križnič, so s pomočjo Quantifly analize definirali organizacijske ukrepe in zastavili konkretne aktivnosti za naprej. Prav tako so na podlagi informacij o preobremenjenosti posameznikov, uvedli organizacijske spremembe za njihovo razbremenitev, druge pa so glede na prepoznane potenciale, dodatno angažirali in jih bolj aktivno vključili v projekte. Tudi v podjetju Impact Hub Ljubljana so s pomočjo pridobljenih informacij začeli z vzpostavljanjem učinkovitejšega timskega dela, zmanjšali so delovne obremenitve in s tem znižali verjetnost izgorelosti zaposlenih.

V podjetju Gamanza Services so s pomočjo Quantifly-ja lahko začeli z naslavljanjem področij, ki jih je bilo potrebno izboljšati, kar je vodilo v večje zadovoljstvo zaposlenih. Analiza jim je omogočila vpogled v to, kdo so ključni kadri v organizaciji, kar je privedlo do organizacijskega prestrukturiranja, saj nekateri od prepoznanih ključnih kadrov zdaj zavzemajo vodilne položaje. Andrea Pulević, HR managerka v podjetju Gamanza Services, je povedala, da so bila priporočila s strani ekipe Quantifly dovolj konkretna in so jih znali realizirati oziroma prenesti v prakso. »Najbolj všeč so mi bila priporočila, kako se lotiti težav in kako to izvesti v praksi. Nekatera priporočila so zdaj v postopku izvajanja.« Podobno, so na podlagi analize spremembe začeli uvajati tudi v podjetju Medicofit: »Na podlagi rezultatov smo nadgradili komunikacijo v podjetju, reorganizirali dve delovni mesti in uvedli sistem za spremljanje zadovoljstva zaposlenih«.

V proces sodelovanja s strankami aktivno vključujemo tudi specialiste z različnih HR področij, ki vam pomagajo prepoznati področja za spremembe, postaviti dodelan akcijski načrt po meri in vas podprejo pri implementaciji ukrepov.

S podporo Quantiflya lahko organizacije samozavestno spodbujajo pozitivne spremembe, izboljšajo produktivnost, dvignejo moralo zaposlenih, izboljšajo delovno okolje in na koncu dosežejo boljše poslovne rezultate. Proces organizacijske diagnostike postane katalizator uspeha, saj organizacijam omogoča reševanje izzivov in doseganje ciljev, brez strahu pred odporom ali ovirami. Z vključevanjem strokovnjakov v proces prenosa podatkov v prakso, pa boste lahko zagotovili, da ne bo ostalo le pri podatkih, temveč da bodo spremembe implementirane učinkovito in trajno ter bodo imele blagodejen vpliv na vašo organizacijo.

Projektno vodenje zdaj poteka na zadovoljivem nivoju. V podjetju je prisotno splošno zadovoljstvo, saj se projekti lepo odvijajo - brez nadur in veliko stresa.

Janez Zadravec, direktor, Deutz Engineering


Zaključek

Razumemo, da ste tako vi kot vaša ekipa obremenjeni, imate veliko dela, ste pod stresom, ravno pred ali morda že med velikim projektom, a hkrati verjamemo, da vam lahko korak nazaj, ocena učinkovitosti in pregled procesov znotraj vaše organizacije, dejansko pomaga učinkoviteje doseči vaše cilje in projekt izpeljati bolj optimalno, z manj stresa, manj napakami in večjo učinkovitostjo. Z organizacijsko diagnostiko namreč dobite dragocen vpogled v vzorce in procese znotraj ekip, ki morda ovirajo produktivnost, podaljšujejo roke, znižujejo uspeh ipd.

Če te težave prepoznate in jih pravočasno naslovite, lahko na koncu cilje projekta dosežete hitreje in učinkoviteje. Poleg tega naše storitve ne vključujejo le analize, temveč tudi predloge za spremembe in podporo pri implementaciji, tako da vam ne bo treba skrbeti, da bi morali rešitve najti popolnoma sami.

Včasih je potrebno le stopiti korak nazaj, narediti analizo stanja, s pomočjo katere identificiramo morebitna problematična področja in si tako odgovorimo na vprašanje, naslavljanje katere težave je najbolj ključno oziroma bo naslovilo tudi (vse) ostale.