(Izjave in fotografije) Quantifly Connect: Strateški HR v nestabilnih časih

V četrtek, 6. oktobra 2022, je potekal dogodek Quantifly Connect – srečanje predstavnikov slovenskih podjetij in gospodarskih zbornic na temo strateškega upravljanja s kadri v negotovih časih.

Dvig zavzetosti in produktivnosti zaposlenih ter prepoznavanje in zadrževanje ključnih zaposlenih sta danes še posebej pomembna. Premišljeno sprejemanje strateških odločitev je zato ključno za uspeh in celo preživetje.

Namen dogodka je bil tako predstavitev najboljših praks, pristopov za povečanje učinkovitosti in zadovoljstva zaposlenih ter predvsem povezovanje in deljenje izkušenj. 

Dogodka se je udeležilo več kot 100 predstavnikov podjetij.

Predavatelji Dani Polajnar (TBA), Nina Pozderec (Switch to Eleven), Matic Kadliček (Video Center), Andrej Zalokar (KHD Group), Matej Delakorda (Navajo Labs), Roko Malkoč (Better Meds) so predstavili inovativne pristope na področju strateškega upravljanja kadrov, pa tudi zanimive primere iz prakse. Luka Pregelj (Quantifly), Tina Troha (Profil), Borut Jeglič (Ujemi znanje), Larisa Grizilo (A1) in Miro Smrekar (Abaris) so na okrogli mizi razpravljali o zadrževanju ključnih sodelavcev, ohranjanju in povečanju njihovega zadovoljstva ter zavzetosti v današnjih vse bolj zahtevnih ekonomskih časih.

Z leve proti desni: Matej Delakorda, Tina Troha, Roko Malkoč, Boško Praštalo, Nina Pozderec, Borut Jeglič, Dani Polajnar, Luka Pregelj, Larisa Grizilo, Andrej Zalokar, Miro Smrekar, (manjka: Matic Kadliček).

Udeleženci so od Danija Polajnarja izvedeli, kako korporativna kultura in vodenje vpliva na (ne)zavzetost zaposlenih ter zakaj je kultura soodgovornosti katalizator za tvorjenje zavzetih ekip.

“(Ne)zavzetost zaposlenih v podjetju je problem vodenja. 97 % nemških managerjev je mnenja, da so dobre vodje, dočim 70 % njihovih podrejenih misli, da imajo slabe vodje.”

Dani Polajnar, TBA 

Dani v šali pove, da bi bilo v času modernega vodenja potrebno prevesti KPI iz “key performance indicator” v “keep people inspired”. Bistvo tehtnice se bo moralo prestaviti iz doseganja poslovnih ciljev na samo vodenje ljudi. V organizacijah lahko to podpremo z internim spodbujanjem izobraževanja ne le na področju upravljanja, temveč tudi vodenja, ter z dejanskim integriranjem vrednot podjetja v korporativno kulturo in vsakodnevno poslovanje.

Dani Polajnar je pojasnil, zakaj je kultura soodgovornosti katalizator za tvorjenje zavzetih ekip.

Nina Pozderec je predstavila, kako delujejo napredne, v prihodnost usmerjene organizacije. V tradicionalnih korporacijah imajo zaposleni velikokrat občutek, da so samo številka in samo delajo po navodilih, ter ne smejo vprašati, zakaj nekaj počnejo (tako kot počnejo). Nina je predstavila tudi način delovanja, s katerim so lahko večje korporacije hitre in agilne, zaposlene postavljajo na prvo mesto in jim zaupajo ter so hkrati disciplinirane in produktivne.

“We are defined by the causes we serve. Ljudje v življenju rabimo smisel, namen. Rabimo občutek, da nekam pripadamo in nekaj doprinesemo.” 

Nina Pozderec, Switch To Eleven

Nina Pozderec je predstavila, kako so lahko tudi večje korporacije hitre in agilne..

Matic Kadliček je predstavil, kako je mogoče učinke učenja in razvoja zaposlenih enostavno ugotoviti in ovrednotiti. Predstavil je metodologijo ROI, s pomočjo katere je možno izračunati povračilo investicije v zaposlene. Matic pravi:

“Bodite proaktivni. To pomeni da upanje ni strategija, sreča ni dejavnik in narediti nič ni opcija. Spremembe so neizogibne, napredek pa žal ni. V mehke veščine se splača vlagati, saj so posledice teh investicij trde in konkretne.”

Matic Kadliček, Video Center

Matic Kadliček je predstavil, da se spremembam ne moremo izogniti, lahko pa se prilagodimo in napredujemo.

Andrej Zalokar je nadgradil Matičevo predavanje s svojim pogledom na pomembnost izobraževanja zaposlenih. Predstavil je področja, na katerih podjetja največ izgubljajo, če ne izobražujejo svojih zaposlenih. 

“Nekateri izmed ključev za učinkovito delujoče ekipe so izboljšanje vzdušja in zavzetosti zaposlenih, učinkovita komunikacija ter zaposlovanje znotraj podjetja.”

Andrej Zalokar, KHD group 

Andrej Zalokar je predstavil, zakaj je vredno investirati v izobraževanje zaposlenih.

Matej Delakorda je predstavil ključne prednosti, ki jih doprinese prava kultura usposabljanja, ter pomembnost psihološke varnosti in zaupanja zaposlenih v podjetju.

“V negotovih časih si najbolj želimo povečati rezilientnost. Bolj kot je ekipa povezana in bolj kot si zaupa, lažje bomo vse zdržali. Prav tako bomo lažje naslavljali izzive, ki so pred nami.”

Matej Delakorda, Navajo Labs 

Matej Delakorda je predstavil pomembnost psihološke varnosti in pozitivne posledice, ki jo ta ima na dinamiko ekipe.

Udeležence je zanimalo, kako narašča potreba po razumevanju spremenjene dinamike ekip in s tem potreba po grajenju temeljev za spremembe, ki prihajajo – le tako lahko namreč zgradimo trdno zaupanje. Seveda pa za vsa podjetja predstavlja velik izziv, kako ob razvoju podjetja ohraniti učinkovito sodelovanje med zaposlenimi.

Roko Malkoč, direktor poslovne enote Better Meds, je opisal, kako orodje Quantifly podpira ekipo Better Meds pri vzpostavitvi boljšega zaupanja med deležniki podjetja po dveletnem obdobju dela od doma in eksponentni rasti ekipe. Roko pravi, da se ima sodelovanje med ljudmi v večini primerih za samoumevno. V predpandemskih časih so ekipe sodelovale dobro, z veliko zaupanja. Po delu od doma pa se je ta dinamika spremenila, sodelovanje je postalo drugačno. S Quantifly analizo so prepoznali pomanjkljivosti v komunikaciji in njihove vzroke.

Roko Malkoč je izpostavil:

“Za napredek moramo iti nazaj na bazični nivo - izboljšati sodelovanje in zaupanje ekip.”

Roko Malkoč, Better Meds

Roko Malkoč je opisal, kako je orodje Quantifly podprlo ekipo Better Meds pri postavitvi boljšega zaupanja med deležniki podjetja.

Na okrogli mizi so se gosti pogovarjali o pomembnih dejavnikih zadrževanja ključnih zaposlenih v današnjih nejasnih časih. Udeleženci so se dotaknili zavzetosti zaposlenih, pomembnosti komunikacije in dobrih odnosov ter jasne vizije za prihodnost.

Miro Smrekar je izpostavil, da je v resnici vodja podjetja oddelek HR:

“HR manager je tisti, ki prevaja občutke ljudi in implementira spremembe v organizaciji.”

Miro Smrekar, Abaris

Borut Jeglič je opozoril na vedno večji razpon med zavzetimi in nezavzetimi podjetji. Pri tem je poudaril, da so podjetja, ki najdejo pot razvoja vodij in svojih timov, eksponentno boljša kot podjetja, ki svojih načinov vodenja ne posodabljajo in prilagajajo današnjim časom.

“Razpon med zavzetimi in nezavzetimi podjetji se aktivno veča.”

Borut Jeglič, Ujemi znanje 

Larisa Grizilo je poudarila pomembnost prave miselnosti ter kulture zaupanja, avtonomnosti in sodelovalnosti – še posebej v podjetjih, v katerih dolgoročni cilji (trenutno) niso dobro zastavljeni.

“Ko imajo ljudje odgovornost in svobodo, so kreativni ter prihaja do novih idej in novih rešitev.”

Larisa Grizilo, A1

Tina Troha vidi največjo dodano vrednost HR strokovnjakov takrat, ko imajo dovolj časa za tisto, kar je najpomembnejše v organizaciji – ljudi. Izpostavlja, da je zato HR analitiko smiselno preseliti tudi k delu vodij. Tako lahko imajo sami kontrolo nad metrikami, kot so zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, ter temu primerno prilagajajo svoje delovne procese, podobno kot jih prilagajajo gospodarski situaciji.”

“Največja dodana vrednost strateškega HR je takrat, ko imajo HR strokovnjaki dovolj časa za tisto, kar je najpomembnejše v organizaciji, in to so ljudje.”

Tina Troha, Profil

Z leve proti desni: Luka Pregelj, Borut Jeglič, Larisa Grizilo, Miro Smrekar

Luka Pregelj, ustanovitelj in direktor podjetja Quantifly, je ob koncu dogodka povedal: »Ena bistvenih stvari, o kateri morajo slovenska podjetja začeti intenzivneje razmišljati, da bi tako postala konkurenčnejša, je zagotavljanje, da ključni zaposleni ostajajo v podjetju. To je eno od področij analitike in diagnostike, ki jo v našem podjetju posebej razvijamo. Menedžerjem in lastnikom podjetij namreč želimo pomagati razumeti, kaj se dogaja v delovno-poslovnem procesu z zaposlenimi, kako obravnavati vzorce delovanja in obnašanja, zaradi katerih je tim manj učinkovit in seveda usmeriti podjetja, da najdejo rešitve, ki jim bodo pomagale postati boljši. Boljši pri učinkovitejšem vodenju podjetja, ki vodi v bolj produktivne in zadovoljne zaposlene ter predvsem zaposlene, ki si v podjetju tudi želijo ostati.«

“Ena bistvenih stvari, o kateri morajo slovenska podjetja začeti intenzivneje razmišljati, da bi tako postala konkurenčnejša, je zagotavljanje, da ključni zaposleni ostajajo v podjetju.”

Luka Pregelj, Quantifly

Luka Pregelj je poudaril, da morajo vsa slovenska podjetja intenzivno vlagati v zadrževanje ključnih zaposlenih, da bi ostala konkurenčna.

Vtisi udeležencev

O tem, da smo dosegli namen dogodka, pričajo tudi izjemno pozitivni vtisi udeležencev. Poleg pohval, ki jih je bilo slišati med samim dogodkom, so udeleženci svoje vtise delili tudi na družbenih omrežjih. Nekaj jih z vami delimo v nadaljevanju.

Odgovore na štiri ključna vprašanja, s katerimi se danes spopadajo podjetja v ekonomiji znanja – kako pridobiti najboljše talente, razvijati ključne zaposlene, zagotavljati, da zaposleni dobro sodelujejo med seboj in poskrbeti, da ostanejo v podjetju – pa pomaga vodstvu in kadrovikom pridobiti tudi platforma za organizacijsko diagnostiko Quantifly. 

Z uporabo rešitev Quantifly lahko podjetja identificirajo ključne zaposlene, odkrijejo patologije ter sistematično zvišujejo zavzetost, preprečujejo preobremenjenost in odpravljajo ozka grla v pretoku informacij. 

Platformo lahko brezplačno preizkusite tukaj: https://quantifly.app/demo