Kako lahko različne generacije uspešno sodelujejo med sabo na delovnem mestu?

Podatki, ki sta jih zbrala Društvo za upravljanje človeških virov (SHRM) in AARP, razkrivajo, da generacija Y (milenijci) predstavlja približno 50 % delovne sile. Obenem pa trend staranja prebivalstva nakazuje, da je populacija starejših od 65 let večja kot kadarkoli prej. Prekrivanje mlajše in starejše delovne sile podjetja postavlja pred izziv – kako med njimi zagotoviti uspešno sodelovanje? Raziskava podjetja Deloitte namreč kaže, da je le 6 % vseh anketiranih mnenja, da so njihovi vodje sposobni voditi večgeneracijsko delovno silo, medtem, ko podatki AARP navajajo, da 60 % zaposlenih poroča o prisotnosti medgeneracijskega konflikta na delovnem mestu.

Kako se torej izogniti konfliktom in zagotoviti učinkovito sodelovanje med zaposlenimi? Potrebno je identificirati ključne izzive, ki nastopijo pri sodelovanju večgeneracijske delovne sile ter prepoznati in učinkovito odpraviti tiste, ki so prisotni v vašem podjetju.

Ključni izzivi pri sodelovanju večgeneracijske delovne sile

Po mnenju SHRM težava v sodelovanju med več generacijami nastopi zaradi razlik v komunikaciji, delovnih navadah, sodelovanju in pričakovanjih. Te razlike ustvarjajo okolje, v katerem je sodelovanje oteženo. SHRM zato priporoča, da z zaposlenimi komunicirate na način, ki jim najbolj ustreza. Pri mlajši generaciji prevladuje predvsem elektronski način komunikacije, medtem ko imajo starejši večinoma raje klice in pogovore v živo. Držite se tistega načina, ki ustreza posamezniku in ostanite odprti za različne načine dela. Pomembno je, da razumete, da imajo različne generacije različne pristope k delu.

V primeru, da se ne odzovete na potrebe posameznih skupin zaposlenih, bo to po vsej verjetnosti vodilo do nižje produktivnosti in zadovoljstva pri delu. Eno od bistvenih priporočil SHRM in AARP je, da postanete spretni pri razumevanju tega, kar vaši zaposleni resnično želijo in potrebujejo. Zavedati se morate, da ni enotne rešitve, ki bi ustrezala vsem generacijam, zato je potrebno razumeti potrebe vaših zaposlenih in se jim prilagoditi. Sam Johns, specialist za kadre in vodja zaposlovanja pri Resume Genius, navaja: »Menedžerji in kadrovniki se morajo prilagoditi različnim delovnim slogom, saj produktivnost pri posameznikih deluje različno«. To lahko pomeni tudi možnost nudenja fleksibilnega delavnika.

Kako rešiti problem večgeneracijske delovne sile?

1. Odpravite generacijske stereotipe

Podjetja v delovnem okolju lažje spodbujajo učinkovito sodelovanje, če razumejo potrebe posamezne generacije in se pri tem ne ozirajo na stereotipe. Pogosti stereotipi, ki jih pripisujemo starejši generaciji, so nižja produktivnost, inovativnost in slabša odpornost ter prilagodljivost na spremembe. Nasprotno se za mlajšo generacijo domneva, da ti niso pozorni in predani podjetju, v katerem delajo. Kot trdi Lindsey Pollak, strokovnjakinja za medgeneracijska delovna mesta, ne smemo pozabiti, da letnica rojstva ne jamči ničesar. Generacije so namreč le leča, ki nam nudi vpogled v namige o željah in vedenju ljudi.


2. Zberite povratne informacije

V podjetju spodbujajte izmenjavo povratnih informacij. Na njihovi podlagi nato izvajajte ukrepe, ki bodo pozitivno vplivali na boljše sodelovanje med zaposlenimi. Pomembno je, da pridobite tako pozitivne kot negativne povratne informacije, kar vam bo omogočilo celostni pogled na situacijo. Ker zaposlenim ni prijetno razkrivati negativnih informacij, lahko to najbolje opravite s pomočjo anonimnih anketnih vprašalnikov.


Hitrejšo in učinkovitejšo obdelavo ter analizo podatkov vam lahko omogoča tudi naše orodje quantifly, ki anonimna mnenja zaposlenih med sabo primerja in z obdelavo spremeni v statistično relevantne in objektivne podatke.

3. Spodbudite navzkrižno sodelovanje in medsebojno mentorstvo

Pollakova priporoča, da v podjetju spodbujate izmenjavo spretnosti med zaposlenimi različnih generacij. Prav tako lahko razmislite o mentorstvu v različnih kombinacijah, kot npr. zaposleni in zaposleni ali pa vodja in zaposleni.

Razlike med generacijami lahko ustvarjajo napetosti in neučinkovito sodelovanje. Vendar pa ne smemo pozabiti, da ob pravilnem vodenju ravno te razlike prinašajo priložnost za rast. Različni pogledi na svet in različna mnenja bi vsekakor morala biti dobrodošla v vsakem podjetju.

Viri:
Pollak, L. (b. d.). The Multigenerational Workplace: Your Definitive Guide. Pridobljeno z: https://lindseypollak.com/the-multigenerational-workplace-your-definitive-guide/
SHRM (2017). Harnessing the Power of a Multigenerational Workforce. Pridobljeno z: https://www.shrm.org/foundation/ourwork/initiatives/the-aging-workforce/Lists/Curated%20source%20for%20page%20The%20Aging%20Workforce/Attachments/17/2017%20TL%20Executive%20Summary-FINAL.pdf