Kako so pri Briefd povečali zaupanje v vizijo s 77 % na 88 %

Spoznajte našo stranko

Naročnik: BRIEFD, d.o.o.

Industrija: Računalništvo in informatika

Briefd je mlado IT-podjetje, ki se ukvarja z razvojem aplikacije za digitalizacijo poslovnih procesov trgovcev z rabljenimi vozili. Poslanstvo organizacije je dvig učinkovitosti poslovanja strank in ustvarjanje dodane vrednosti preko ekosistema, ki vključuje tudi ponudnike storitev - financiranja, zavarovanja, jamstva, ponudnike rezervnih delov.

Glavni izzivi

Kljub temu, da je Briefd majhno podjetje in da so kot ekipa zelo povezani, je vodilne v ekipi Briefd zanimalo, kakšni sta dinamika in kultura podjetja ter kako ju doživljajo člani ekipe. Zanimalo jih je tudi, v kolikšni meri zaposleni zaznavajo avtonomijo pri delu ter ali radi delajo, kar delajo. 

“Odločili smo se, da se poslužujemo strokovnjakov, ki nam lahko nastavijo zrcala, da vidimo, ali smo na pravi poti ali ne in da lahko pravočasno popravimo smer.”

Marin Vladović, soustanovitelj in izvršni direktor

Ker jih je v preteklosti zapustil velik del razvojne ekipe, si danes kljub hitri rasti želijo, da je ekipa odprta, dostopna, transparentna ter da ima vsak zaposleni možnost soodločanja. Žal pa se ob visoki intenziteti dela velikokrat zgodi, da se na to pozabi. 

“Želeli smo si narediti realen posnetek stanja - z distance, od zunaj, objektivno, brez nekih predvidevanj.”

Urša Ferlic, HR svetovalka

Rešitev

Analize so se v podjetju Briefd lotili zelo premišljeno in transparentno. V sam proces so bili že od začetka vključeni tudi zaposleni, katerim so jasno komunicirali namero. Marin Vladović, soustanovitelj in izvršni direktor, poudarja pomembnost anonimnosti vprašalnika ter obdelave in interpretacije podatkov s strani zunanjega izvajalca (Quantifly), ki zaposlenim vliva dodatno mero zaupanja in omogoča iskreno odgovarjanje.

V prvi fazi je ekipa Quantifly vsem zaposlenim predstavila način izpolnjevanja vprašalnikov ter potek analize, razjasnila dvome o anonimnosti in odgovorila na vsa ostala vprašanja. Vodstvo Briefda je ob posredovanju vprašalnikov še enkrat predstavilo namen analize ter poudarilo dodano vrednost za zaposlene.

“Zaposlenim smo že vnaprej povedali, da bodo vsi koraki transparentni in da bo tudi povratna informacija prišla s strani Quantiflya – tako da so se zelo veselili.”

Urša Ferlic, HR svetovalka

Rezultat


V podjetju so ugotovili, da so kot ekipa povezani in imajo dobro klimo, prepoznali pa so tudi določena področja za izboljšavo, kot so npr. organizacija dela, prenos informacij, preobremenjenost nekaterih posameznikov ter nejasna vizija podjetja. 

“To je bil na nek način pozitiven ‘eye-opener’, kot se je kasneje tudi pokazalo, ko smo izvedli nadaljnji pulz. Določene izzive, ki so bili identificirani, smo uspeli v tem času odpraviti.”

Marin Vladović, soustanovitelj in izvršni direktor

Implementacija akcijskega načrta s pomočjo našega partnerja

Prvi korak, ki so ga naredili, je bila strateška delavnica, pri kateri jim je pomagala tudi Nina Pozderec iz Switch to Eleven.

Spoznajte našega partnerja

Partner: SWITCH TO ELEVEN, d.o.o.

Switch 11 je podjetje, posvečeno temu, da pomaga drugim podjetjem uvajati nove načine dela, predvsem z namenom ustvarjanja bolj človeških delovnih okolij in dviga avtonomnosti, motivacije in učinkovitosti. Nina Pozderec in Jaka Kladnik sta specialista na področju uvajanja agilnosti in transformacije podjetij iz klasičnih, hierarhičnih organizacij v samovodene organizacije, kjer v središče postavljajo medfunkcionalne, multidisciplinarne time.

Spoznajte našega partnerja Switch to 11

Izvedli so dvodnevno strateško srečanje, ki je bilo namenjeno poglabljanju v vizijo in soodločanju zaposlenih pri oblikovanju strateških ciljev. Tega so združili s predstavitvijo Quantifly analize in delavnico, namenjeno  povezovanju in vzpostavljanju pristne timske dinamike.

“To se mi je zdelo smiselno, ker so cel dan zelo strokovno in aktivno delali, veliko so debatirali o  viziji in strategiji. Na koncu pa velikokrat pozabimo na pravi del in to je, da smo najprej tim in da če se kot tim ne bomo povezali in ne bomo soodgovorni drug drugemu, potem imamo vizijo lahko samo na papirju.“

Nina Pozderec, Switch to Eleven

Skozi interaktivno delavnico je ekipa Briefda osvežila spomin na postavljeno vizijo. Skupaj so ocenili, kje se trenutno nahajajo na poti uresničevanja vizije, katere spretnosti in znanja že imajo ter kaj še potrebujejo, da bodo dosegli zastavljen cilj. 

Delavnico so zaokrožili z vajo zaupanja. Vsak je pri sebi razmislil, kaj doprinaša ekipi in katere njihove lastnosti so tiste, ki ekipo včasih vlečejo navzdol. Pri tej vaji je še posebno pomembna povratna informacija in sprejemajoč odziv sodelavcev, saj posamezniki izpostavijo svojo ranljivost in delijo svoje strahove. Odzivi so bili izjemni, iskreni in spodbudni. Za piko na i je sledila še osebna zaobljuba ekipi.

Rezultat po treh mesecih

Nekaj mesecev po implementaciji ukrepov so v podjetju Briefd izvedli ponovno merjenje s pulzno anketo Quantifly Pulse, ki je namenjena spremljanju sprememb v podjetju. Pulzne ankete so se veselili tudi zaposleni, ki jih je zelo zanimal rezultat, zlasti v primerjavi s predhodnimi meritvami. 

Pulzna anketa je pokazala občuten dvig rezultatov, zlasti metrike zaupanja v vizijo, ki se je povišala za 11 %. Vredno je izpostaviti tudi osebno zaznavo preobremenjenosti ekipe, ki se je iz 75 % zmanjšala na 27 %.

Pulzna anketa je pokazala občuten dvig rezultatov.

Celotna ekipa je v nekaj mesecih naredila velik korak naprej. Sprememba organizacijske strukture je omogočila jasnejšo razporeditev vlog, odgovornosti in nalog, kar je vplivalo na padec preobremenjenosti. Med zaposlenimi se je okrepilo zaupanje v vizijo, ki je sedaj bolj povezana s posameznikovimi delovnimi cilji. 

Z reorganizacijo so zaposleni pridobili tudi več avtonomije pri postavljanju ciljev svojega dela, prav tako pa je cela ekipa sodelovala tudi pri oblikovanju večplastnega nagrajevalnega sistema. Kot je lepo povzel soustanovitelj in izvršni direktor Marin Vladović: "Ko smo vedeli, katere probleme reševati, smo potem tudi napredovali.".

Razmišljate o izbiri Quantiflyja?

Prebrskajte našo spletno stran, si preberite še ostale študije primerov in stopite v stik!