Kako so pri Deutz Engineering olajšali vključevanje mladih v podjetje

Spoznajte našo stranko

Deutz Engineering

Panoga: Inženirstvo - razvoj motorskih komponent 

Velikost: 42 zaposlenih

Deutz Engineering je hčerinsko podjetje nemškega koncerna Deutz AG, v katerem so že 25 let pomemben člen. Njihova prioriteta je razvoj komponent za dizelske motorje.

Glavni izzivi

V podjetju Deutz Engineering so v zadnjih 2 letih podvojili število zaposlenih. Večina novozaposlenih je mladih inženirjev, ki so pravkar zaključili magistrski študij. 

Ker za mlajše generacije veljajo nova pravila vodenja, so v podjetju želeli preveriti, kaj mladi pričakujejo in kje se vidijo v podjetju. 

Poleg tega je bilo povečanje števila zaposlenih za 100 % velik zalogaj z vidika projektnega vodenja.

Zato so želeli prepoznati morebitne dodatne izboljšave za še bolj tekoč in manj stresen potek projektov. 

Želim si, da se mladi, ki prihajajo, čim boljše vključijo v naše podjetje in proces dela.

Janez Zadravec, direktor, Deutz Engineering

Cilji 

  • Pridobiti realno sliko o stanju v podjetju.
  • Prepoznati enostavne priložnosti za izboljšave.

Pomisleki

1. Zagotavljanje iskrenih odgovorov

V preteklosti so zadovoljstvo sodelavcev in priložnosti za izboljšave ugotavljali skozi letne razgovore. Pri tem je bil vedno prisoten občutek, da sodelavci ne delijo čisto vsega, kar jih moti in kar bi bilo potrebno spremeniti.

2. Pridobivanje celostne slike na ravni podjetja in ne le izbranih posameznikov

Analiza, ki bi bila usmerjena samo na izbrane zaposlene, za reševanje njihovih izzivov ne bi imela pomembne dodane vrednosti. Želeli so celostno analizo, ki bi predstavila realno sliko ne le na ravni vseh sodelavcev, temveč tudi celotne organizacije.

Zelo skeptičen sem bil glede takšnih analiz – pogosto so rezultat poročila, v katerih je veliko napisano, a nimajo prave vrednosti.

Janez Zadravec, direktor, Deutz Engineering

Rešitev 

1. Predstavitev analize in zbiranje podatkov

Da bi zagotovili iskreno odgovarjanje, je bil z zaposlenimi izveden predstavitveni pogovor. Skupaj z direktorjem podjetja smo naslovili pomisleke o anonimnosti ter pojasnili namen in proces analize.

Dogovorili smo se, da bo izpolnjevanje vprašalnikov omogočeno en teden. Tako je lahko vsak našel čas za to, ne da bi ob tem trpel delovni proces.

2. Analiza podatkov in predstavitev poročila

Zaradi zagotovljene anonimnosti smo s strani zaposlenih pridobili koristne in predvsem realne informacije o stanju v podjetju.

Na podlagi zbranih podatkov smo pripravili poglobljeno poročilo s konkretnimi nasveti. Kljub temu da so bili rezultati podjetja nadpovprečno dobri, smo skupaj prepoznali nekaj priložnosti za izboljšave.

Na plan so prišle stvari, za katere sploh nisem vedel. Bil sem zelo presenečen, po drugi strani pa tudi hvaležen, da smo lahko določene stvari spremenili.

Janez Zadravec, direktor, Deutz Engineering

3. Izvedba individualnih pogovorov z zaposlenimi

Skupaj smo se odločili, da z nekaterimi sodelavci individualne pogovore opravijo strokovnjakinje iz naše ekipe, z nekaterimi pa je pogovor opravil direktor podjetja.

Zaposleni so ob pogovoru prejeli interpretacijo svojih individualnih rezultatov in postavili cilje za nadaljnje delo.

Všeč mi je bilo, da so sodelavci ocenjevali sodelavce. S tem so dobili sliko, kako vidijo sebe in kako jih vidijo drugi ter ali je to skladno.

Janez Zadravec, direktor, Deutz Engineering

Rezultat

Na podlagi analize so pri Deutz Engineering identificirali nekaj enostavnih priložnosti za izboljšavo in izvedli naslednje ukrepe:

  • Prepoznali so željo sodelavcev po višji socialni povezanosti (ki se je v času epidemije zmanjšala zaradi dela na daljavo) in organizirali različne družabne aktivnosti.
  • Ugotovili so, da je pri sodelavcih potrebno izboljšati identifikacijo s proizvodom. Da bi to dosegli, so se aktivneje povezali s kolegi iz nemškega matičnega podjetja in organizirali aktivnosti za osmišljanje proizvoda.
  • Da bi olajšali vključevanje novozaposlenih v podjetje in procese dela, so vzpostavili sistem, ki sodelavcem omogoča redno posvetovanje glede težav ter s tem podporo in pomoč pri nalogah.
  • Nekaterim sodelavcem so na njihovo željo omogočili prevzemanje več odgovornosti, skladno s tem pa tudi zvišali nagrajevanje.

Projektno vodenje zdaj poteka na zadovoljivem nivoju. V podjetju je prisotno splošno zadovoljstvo, saj se projekti lepo odvijajo - brez nadur in veliko stresa.

Janez Zadravec, CEO, Deutz Engineering

Razmišljate o Quantiflyju?

Poglejte, komu Janez Zadravec priporoča Quantifly in zakaj!

Video: