Kako so pri Elpro Križnič prepoznali razlike v kulturi med oddelki

Spoznajte našo stranko

Naročnik: ELPRO KRIŽNIČ d.o.o.

Industrija: Celostne rešitve na področju elektroenergetike in preoblikovanja kovin

Elpro Križnič je družinsko podjetje, ki je v 30 letih delovanja zrastlo v uspešno poslovno zgodbo. Stremijo k temu, da strankam zagotavljajo popolno podporo pri razvoju ter uresničevanju celostnih in inovativnih rešitev na področju elektro in kovinske dejavnosti. Pri svojem delu vključujejo tudi trajnostni vidik, saj se zavedajo, da lahko k odgovornemu poslovanju prispevamo vsi.

Glavni izzivi

V podjetju Elpro Križnič so želeli pridobiti objektiven vpogled v to, kakšna je nova dinamika in struktura, ki se je ustvarila v podjetju.

  • Približno pol leta preden so se odločili za analizo Quantifly so se z več različnih lokacij preselili na novo, skupno lokacijo. Hkrati so zaposlili večje število novih zaposlenih.
  • Želeli so vedeti, kakšna dinamika se je ustvarila na novi lokaciji z novimi zaposlenimi.
  • Vsakemu zaposlenemu so želeli zagotoviti povratno informacijo glede njihovega dela oziroma njihovih kompetenc.

Odločili smo se, da bo to ena izmed tistih stvari, preko katerih bomo mi dobili nek uvid v delovanje organizacije in tudi, da bo vsak posameznik, ki bo udeležen v tej analizi dobil svojo povratno informacijo glede njegovih kompetenc.

Rebeka Tramšek, Vodja HR, Elpro Križnič

Rešitev

Pogled vpogleda v strukturo in dinamiko podjetje so želeli v Elpro Križnič pridobiti tudi vpogled v potencialne razlike med oddelki, ki so pred tem delali na različnih lokacijah.

Prvi korak Quantifly analize je vključeval predstavitev analize vsem zaposlenim, da bi naslovili pomisleke glede reševanja ter zagotovili iskrene odgovore med zbiranjem podatkov.

Za reševanje so določili enoten termin, v katerem so si čas vzeli vsi zaposleni. S tem so zagotovili, da je bila odzivnost visoka. Na podlagi zbranih podatkov je bilo pripravljeno poglobljeno poročilo, ki je vključevalo tudi predloge za izboljšave ter individualno poročilo za vsakega zaposlenega. 

Sama izkušnja s procesom izvedbe je bila zelo dobra že od predstavitve naprej. Ves čas smo imeli podporo s strani ekipe Quantifly, ki se je držala vseh dogovorov, ki smo jih sprejeli. Na koncu so tudi zelo dobro predstavili rezultate.

Rebeka Tramšek, Vodja HR, Elpro Križnič

Kot je povedala Rebeka Tramšek, je bil za njih pomemben del naše rešitve prikaz relacij med posamezniki. Tako so lahko med drugim prepoznali, kdo so najbolj obremenjeni posamezniki, kdo so ključni sodelavci in kdo so tisti, ki imajo veliko socialno moč oziroma komunicirajo z največ sodelavci. Prepoznali so tudi razlike med posameznimi oddelki, ki so delali na različnih lokacijah, predvsem iz vidika vrednot oziroma motivacijskih dejavnikov.

Rezultat


V podjetju so s pomočjo Quantifly analize lahko naslovili področja, na katerih so še prepoznali priložnosti za izboljšave.

  • Začeli so z drugačnim načinom komuniciranja, ki je prilagojen temu, v katerem oddelku je kdo, saj ima vsak oddelek svojo kulturo.
  • Izvedli so usposabljanja za vodje, pri čemer so ob načrtovanju upoštevali rezultate analize.
  • Zastavili so aktivnosti za naslednje leto – tako na področju razvoja kadrov kot tudi pri pripravi načrtov usposabljanj. 

Ponovitev analize po določenem času je definitivno smiselna, da vidimo, ali smo uspeli nasloviti probleme.

Rebeka Tramšek, Vodja HR, Elpro Križnič

Razmišljate o izbiri Quantiflyja?

Poglejte, komu Rebeka Tramšek priporoča Quantifly in zakaj!

Storitev Quantifly bi priporočila vsem podjetjem, ki si želijo delati na razvoju kadrov, saj je zelo dobro izhodišče, da si definiraš nadaljnje ukrepe na tem področju.

Rebeka Tramšek, Vodja HR, Elpro Križnič