Kako so v DSO Šiška presegli težave s komunikacijo in vzpostavili boljše delovno okolje?

Spoznajte našo stranko

Naročnik: Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška

Industrija: Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška (v nadaljevanju: DSO Šiška) stoji od leta 1978 v soseski Dravlje. Velik pomen dajejo zagotavljanju kakovosti življenja tako stanovalcev kot tudi svojcev in zaposlenih. V letu 2017 so prejeli certifikat kakovosti E-Qalin tako za institucionalno varstvo kot tudi za dnevno varstvo.

Glavni izzivi

Direktor Simon Strgar je že na spoznavnem sestanku in kasneje tudi na kongresu omenil, da je po epidemiji Covid-19 začel zaznavati težave, ki pred epidemijo niso bile tako prisotne. Delovna sila je bila obilna, privabljanje talentov je bilo bolj enostavno. Epidemija je sprožila vrsto izzivov, tako operativnih kot v smislu javnega dojemanja ugleda zavoda oziroma zavodov nasploh.

Zaradi teh izzivov so v DSO Šiška prepoznali potrebo po pomembnih spremembah. Direktor je opazil zniževanje standardov za zadrževanje osebja, kar je privedlo do tega, da so konstruktivne povratne informacije postale redke.

Ob vprašanju, kaj še vidi kot težave je omenil konflikte, pomanjkanje motivacije, preseganje kompetenčnih okvirjev in okrnjen prenos informacij. Zavedel se je, da so spremembe nujne, vprašanje je bilo le, kje in kako začeti.

“Želimo izvedeti, kje smo, kam gremo in kje je prostor za izboljšave.”

Simon Strgar, direktor, DSO Šiška

Ugotovitve

S Quantifly analizo so v DSO Šiška pridobili poglobljen vpogled v kulturo, klimo in strukturo organizacije.

Identificirali so izzive na področjih organizacije dela in komunikacije med zaposlenimi. Ti dve področji se pogosto pojavita z roko v roki, saj nejasno in nekvalitetno komuniciranje lahko povzroči povečano obremenjenost zaposlenih in prioritizacijo napačnih aktivnosti, ki lahko pripeljejo do procesnih napak pri delu. 

Prav tako so opazili nizko zaupanje v vizijo, obremenjenost vodstvenih kadrov in nizko pripadnost določenih kadrov.

Po drugi strani pa so med zaposlenimi opazili prijetno vzdušje, visoko socialno povezanost in visoko zadovoljstvo z motivacijskimi dejavniki, ki so jih zaposleni ocenili kot bolj pomembne. 

“Ni velikih presenečenj, je pa bolj jasno odkrivati razloge za težavami.”

Simon Strgar, direktor, DSO Šiška

Odziv zaposlenih

Vodje so bili odprti, z veseljem so se vključevali v diskusijo in iskanje vzrokov za določenimi vzorci. Se je pa pojavil zadržek, da se nekaterih stvari ne da spremeniti in da ima veliko težav vzroke v rigidnosti sistema javnega sektorja. 

V tem primeru so v DSO Šiška poskušali ponuditi alternative s pomočjo izsledkov Quantifly analize. 

Veliko težav ima vzroke v rigidnosti sistema javnega sektorja, a na nas je, da se osredotočimo na stvari, na katere lahko vplivamo.

Rezultat

Na podlagi izsledkov Quantifly analize, so v DSO Šiška:

1. Določili verigo odgovornosti in izboljšali učinkovitost organizacije dela.

Stabilne ekipe, jasne vloge, odgovornosti in pooblastila ter podporni vodje.

2. Povečali sodelovanje med oddelki in zaposlenimi.

Redni sestanki znotraj ekip in med ekipami, vzpostavitev sistema za deljenje informacij.

3. Jasno definirali misijo in vizijo orgnizacije.

Misijo in vizijo organizacije so začeli pogosteje komunicirati z obstoječimi zaposlenimi.

Razmišljate o izbiri Quantiflyja?

Prebrskajte našo spletno stran in  stopite v stik!

Interaktivna igrica

Spoznaj Quantifly

Spoznajte nas in našo analizo na malo drugačen način.

Spoznaj Quantifly

“Spoznaj Quantifly” je interaktivna igra, preko katere lahko skozi fiktivni primer spoznate, kako točno lahko Quantifly pomaga vaši organizaciji.
Poglej več