Kako so v podjetju Laser Čepin, d.o.o. prepoznali želje zaposlenih in začrtali akcijske korake za nadaljnji razvoj?

Spoznajte našo stranko

Naročnik: Laser Čepin, d.o.o.

Industrija: Preoblikovanje pločevine ter rezkanje mehkejših kovin in nekovin. 

Laser Čepin, d.o.o. je sodobno družinsko podjetje, ki je postavilo svoj temelj na začetku 90. let. Usmerjeni so v preoblikovanje pločevine, rezkanje mehkejših kovin in nekovin ter prašno lakiranje. Strateškim partnerjem iz branž avtomatizacije, LED tehnologije, grelno-hladilne tehnologije, robotike, strojegradnje in senzorike ponujajo celovite rešitve v obliki svetovanja in sodelovanja pri optimizaciji obstoječih in razvoju novih izdelkov. Stremijo k celovitosti in poti od razvoja do zaključenega projekta.

Spoznajte našega partnerja

Partner: Rekruter, jkps d.o.o.

Rekruter je svetovalno podjetje z več kot 10-letno tradicijo, ki ponuja kadrovske storitve na slovenskem in tujem trgu. Specializirani so za iskanje in selekcijo strokovnega in vodstvenega kadra, razvoj zaposlenih, izvedbo ocenjevalnih centrov, storitve outplacementa ter kadrovski outsourcing. Odlikuje jih odzivnost in individualni pristop, visoka mera zaupanja ter partnerski odnosi s strankami.

Izvedbo Quantifly analize v podjetju Laser Čepin, d.o.o. smo izvedli po priporočilu našega partnerja, podjetja Rekruter, d.o.o., kjer so podjetju Laser Čepin, d.o.o. Quantifly analizo priporočili, ker so v zadnjih letih doživeli kar nekaj sprememb. Na Rekruterju so mnenja, da je v času transformacije potrebnih veliko prilagoditev, ki tako ali drugače vplivajo tudi na klimo in zavzetost zaposlenih. Quantifly ponuja storitve merljivosti in spremljanja utripa v podjetjih, s čimer ima vodstvo priložnost, da na podlagi ugotovitev implementira izboljšave in načrtuje nadaljnje ukrepe.

Glavni izzivi

Direktor Matej Čepin je pred dvema letoma prevzel vodenje družinskega podjetja, pri čemer se mu je zdela revitalizacija podjetja nujna. Pravi, da je podjetje “obrnil na glavo” na način, kjer je zadržal ključne kadre, nadgradil delovne procese, povečal učinkovitost in se usmeril v ustvarjanje dobre delovne klime ter čim boljših pogojev za vse zaposlene. Z Quantifly analizo so želeli preveriti, kako delovanje podjetja dojemajo zaposleni.

Pred izvedbo Quantifly analize so se v podjetju posluževali internih anket z odprtimi in zaprtimi vprašanji, s katerimi so sicer dobili določene iztočnice, ki pa niso bile zadostne, saj so v podjetju ocenili, da potrebujejo nekaj več.

“Potrebovali smo nekaj več. Tukaj smo videli perspektivo v podjetju Quantifly, da lahko skupaj najdemo še bolj fokusirane načine, kako bi lahko naši sodelavci povedali več stvari, na katerih bi lahko delali tudi v bodoče.”

Matej Čepin, Direktor Laser Čepin, d.o.o.

Proces

Kot prednost Quantifly analize pri podjetju Laser Čepin, d.o.o. ocenjujejo anonimnost zajema podatkov, ki omogoča, da zaposleni brez zadržkov izrazijo, kaj si mislijo.

Pomemben korak pred izvedbo Quantifly analize je bila predstavitev zaposlenim. Na predstavitvenem srečanju je ekipa Quantifly zaposlenim predstavila namen izvedbe analize, razložila način izpolnjevanja in naslovila pomisleke v zvezi z anonimnostjo. Na ta način smo zagotovili, da se zaposleni niso prestrašili in so bili motivirani za pristno odgovarjanje na vprašanja.

Matej Čepin, direktor podjetja Laser Čepin, d.o.o., je izpostavil, da je pri katerem od zaposlenih verjetno bil prisoten kakšen zadržek, a ocenil, da so posamezniki, ki verjamejo v zgodbo podjetja, z analizo dobili potrditev, da je podjetje pripravljeno prisluhniti vsakemu zaposlenemu. Analiza je potekala v sproščenem vzdušju, po izvedbi pa so v podjetju Laser Čepin skupaj z zaposlenimi pregledali ugotovitve ter na njihovi osnovi naredili akcijski načrt za izboljšavo.

Ana Stiplovšek, vodja HR storitev pri podjetju Rekruter, d.o.o., kot največjo dodano vrednost Quantifly analize izpostavlja, da vodstvo podjetja dobi jasne rezultate o tem, kaj se v podjetju dogaja z zaposlenimi, kakšna je dejanska organizacijska struktura, katere so dobre prakse, ki že učinkujejo, in nenazadnje, kje so tiste šibke točke, na katere se je potrebno osredotočiti. Analiza omogoča poglobljen vpogled v jedro delovanja podjetja, in če je vodstvo dovzetno za te rezultate, jim lahko služijo kot odlično orodje za sprejemanje pravih odločitev. Nenazadnje je velika prednost Quantifly analize tudi ta, da se lahko analiza ponavlja (vsako leto ali dve oziroma ob večjih transformacijah podjetja in/ali ekip) in s tem nudi primerjavo ter odraz učinkovitosti sprejetih ukrepov.

Ana je bila v proces izvedbe Quantifly analize vključena že od samega začetka. Ker je g. Matej Čepin, direktor podjetja Laser Čepin, d.o.o., zelo odprt do tovrstnih analiz in si želi le najboljše za svoje zaposlene ter nenazadnje za delovanje podjetja, je Ana Quantifly analizo prepoznala kot dober temelj, na katerem lahko podjetje gradi svojo vizijo za naprej.

“V procesu sem bila prisotna od prvotnih pogovorov pa do končne predstavitve rezultatov vodstvu. Nadzirala sem celoten potek izvedbe in usmerjala ekipo Quantifly, saj sem naročnika dobro poznala in vedela, kaj je zanj bistveno in na katere aspekte se je potrebno osredotočiti. Skupaj smo nemoteno izpeljali projekt in na podlagi dobljenih rezultatov začrtali kadrovske aktivnosti za v prihodnje. Naročnik je bil s celotno izvedbo zelo zadovoljen.”

Ana Stiplovšek, vodja HR storitev pri podjetju Rekruter, d.o.o.

Rezultat

Na podlagi analize so v podjetju izvedli ukrepe na področju izboljšanja delovnega okolja. Upoštevali so željo zaposlenih po klimatizaciji in povečanju svetilnosti, s čimer se je izboljšala tudi kvaliteta oziroma nadzor nad kvaliteto produktov. Eden izmed ključnih ukrepov se je nanašal tudi na doslednost pri izvrševanju delovne dokumentacije pri strankah. Tudi na tem področju so pri podjetju že naredili prve akcijske korake.

Kot največjo dodano vrednost Quantifly analize v podjetju Laser Čepin, d.o.o. vidijo identifikacijo ključnih kadrov in kadrov s potencialom za rast. Analiza namreč zaposlenim omogoča, da sami prepoznajo ključne kadre v organizaciji in posameznike, ki imajo največ potenciala za nadaljnji razvoj. Tovrstna prepoznava vodilnim omogoča identifikacijo vodstvenega nasledstva, ki si ga zaposleni želijo, kar krepi zaupanje in izboljša učinkovitost prenosa informacij. Na tem področju načrtujejo tudi pripravo individualnih razvojnih načrtov za zaposlene. S pomočjo poročil, ki so jih prejeli po opravljeni 360° analizi, so z vsemi zaposlenimi izvedli tudi individualne razvojne pogovore.

Direktor podjetja se je zavezal k temu, da bo želje zaposlenih, ki jih je osvetlila Quantifly analiza, dolgoročno izpolnjeval. Verjame, da lahko tako tudi posameznikom, ki so do analize imeli zadržke, pokaže, da analiza omogoča, da se zaposleni med seboj še bolj povežejo in lažje komunicirajo. Obenem je izpostavil, da v prihodnosti ponovno načrtuje izvedbo Quantifly analize.

“Veselimo se tudi, da bomo v bodoče, ko bomo izboljšali procese, spet naredili analizo in tudi preverili, da se je situacija še izboljšala in šla na še višjo raven.”

Matej Čepin, Direktor Laser Čepin, d.o.o.

Komu bi priporočali Quantifly? 

“Quantifly ekipa je zelo perspektivna, super so tudi metrike znotraj analize. Zelo veliko potenciala vidim v podjetjih v razvoju, ki še nadgrajujejo sisteme, saj dobijo res lepo iztočnico, kje trenutno so in kaj bi lahko še bolj nadgradili. Ali pa podjetja, kjer se lahko ugotovi, kdo so potencialni zaposleni, ki bi v prihodnosti lahko prevzeli vodstvene vloge in podobno.”

Matej Čepin, Direktor Laser Čepin, d.o.o.

Ekipa Rekruter, d.o.o. bi Quantifly analizo priporočila vsem podjetjem (vodjem), ki ne uporabljajo tovrstnih analiz samo za to, da se lahko z njimi pohvalijo in jih na koncu pospravijo v predal, ter tistim, ki si želijo dejanskih sprememb in so naklonjeni uvajanju aktivnosti, na katere bodo rezultati nakazovali. Na podlagi dolgoletnih izkušenj dodano vrednost analize prepoznavajo tako za večje korporacije kot tudi za manjša podjetja.

Ana Stiplovšek, Vodja HR storitev pri podjetju Rekruter, d.o.o. je svojo izkušnjo sodelovanja s podjetjem Quantifly opisala takole:


“Moja izkušnja s Quantiflyem je bila dobra od samega začetka, ko sem spoznala direktorja Luko Preglja, ki mi je z navdušenjem predstavil svoj produkt. Njegov entuziazem je nalezljiv in prav enostavno ga je bilo prenesti na naše partnerje. Skupaj z ekipo Quantiflya smo z roko v roki šli skozi celoten proces analize in končen rezultat je bil pozitiven tako za našega naročnika kot tudi za nas, ki smo spremljali celoten postopek.”