Od predpostavk do dejstev: Kako so v podjetju MESI prepoznali in potrdili organizacijske izzive

Spoznajte našo stranko

Naročnik: MESI d.o.o.

Industrija: Razvoj in proizvodnja medicinskih pripomočkov

Podjetje MESI uporablja prednosti digitalizacije in umetne inteligence za enostavnejšo diagnostiko in pomoč zdravstvu pri doseganju njegovih osnovnih ciljev: zgodnjega odkrivanja bolezni, pravilne napotitve in uspešnega zdravljenja. Njegove inovacije se uporabljajo v splošnih ordinacijah, bolnišnicah ter pri oskrbi pacientov na domu. Prisotne so v več kot 50 državah, MESI pa je zanje prejel tudi številne nagrade in certifikate. Z več kot desetletno prisotnostjo na medicinskem trgu je MESI postal prepoznavno mednarodno podjetje na področju digitalne diagnostike.

Glavni izzivi

V podjetju MESI so že dlje časa načrtovali meritev organizacijske klime. Kljub temu da so iz pogovorov z zaposlenimi že sami prepoznavali nekatere izzive, so želeli pridobiti merljive podatke, ki bi pomagali ugotoviti oz. potrditi, kateri izzivi so najbolj pereči in kje je treba ukrepati.

“Kar slišiš na hodniku, je lahko 'bajeslovna pripoved'. Če vodstvo nima teh 'govoric' podprtih z dokazi, z grafi, nimaš nič.”

Petra Frčej, HR Manager, MESI

Rešitev

Da bi pridobili objektivne in verodostojne podatke o težavah, so se odločili sodelovati s Quantiflyem. Ekipa Quantifly je izvedla poglobljeno analizo, ki je poleg merjenja organizacijske klime med drugim ponudila tudi informacije o učinkovitosti komunikacije med oddelki, sodelavcih z največ vpliva na druge sodelavce in sodelavci z največ potenciala za razvoj.

Kot je povedala Petra Frčej, jih je navdušilo zelo podrobno pripravljeno poročilo. Iz njega je lahko izluščila ogromno stvari. Ker je poročilo pripravljeno v dveh verzijah - za vodstvo in za zaposlene - lahko relevantne rezultate pokaže komurkoli ter se vedno znova vrača k ugotovitvam.

Poleg tega, da je omogočilo pridobivanje objektivnih podatkov za načrtovanje HR aktivnosti in komunikacijo z vodstvom, je omogočilo tudi priložnost za grajenje odnosa s sodelavci.

“Zaposleni so bili hvaležni, da smo jim dali možnost, da sami ocenijo stanje v podjetju.”

Petra Frčej, HR Manager, MESI

Rezultat


Objektivna analiza, ki jo je izvedel Quantifly, je podjetju MESI prinesla številne koristi:

  • Potrditev obstoječih težav: Z analizo so dobili pisno potrditev, da so nekatere težave dejansko organizacijske narave in ne posledica le nekaj posameznikov. To je pomagalo vodstvu, da se je bolje zavedalo realne situacije in se zavezalo za reševanje težav.
  • Odkritje novih informacij: Analiza je razkrila nekaj presenetljivih ugotovitev, na katere vodstvo ni pomislilo, da bi lahko predstavljale nezadovoljstvo. Poleg tega so pridobili informacije o zaposlenih z največ potenciala in vplivnežih, kar je podjetju omogočilo, da bolje načrtuje razvoj sodelavcev in strateško komunicira z zaposlenimi.
  • Implementacija nadaljnjih ukrepov: Zaradi podatkov iz analize je kadrovica pridobila podporo za izvajanje nadaljnjih ukrepov za izboljšanje, med drugim za izvedbo fokusnih skupin in pridobivanje še konkretnejših povratnih informacij s strani zaposlenih.

“Pridobili smo definitivno podporo vodstva.”

Petra Frčej, HR Manager, MESI