Kako pri Better Meds z analizo omrežja sodelavcev bolje razumejo komunikacijo in učinkovitost timov

Spoznajte našo stranko

Naročnik: Better Meds

Industrija: Zdravstvena tehnologija 

Velikost: 35 zaposlenih

Better Meds je del visokotehnološkega podjetja Better. Svojo vizijo boljšega zdravstvenega varstva uresničujejo z razvojem digitalnih rešitev za predpisovanje zdravil.

Glavni izzivi

Better Meds se je soočal s hitro rastjo in z znatnim povečanjem zaposlenih (s 5 na 35 zaposlenih). Poskušali so preprečiti komunikacijske silose in spremljati svojo učinkovitost. Covid-19 jim je prinesel tudi nekaj izzivov, povezanih z delom na daljavo in zmanjšanjem socialne povezanosti. 

Vnaprej smo želeli rešiti določene izzive, za katere smo vedeli, da se bomo z njimi verjetno soočili v prihodnosti. Poskušali smo prepoznati morebitne slepe pege in preprečiti težave.
Roko Malkoč, direktor poslovne enote, Better Meds 

Cilji

  • Identificirati ključne komunikatorje in razumeti pretok informacij. 
  • Odkriti možne komunikacijske silose.
  • Primerjati formalno organizacijsko strukturo z dejanskim omrežjem zaposlenih. 

Razumevanje tega, kako ekipa deluje in kako je zgrajeno omrežje, vam pomaga preiti iz dobrega v odlično podjetje.
Roko Malkoč, direktor poslovne enote, Better Meds

Ovire

1. Sledenje informacijskim tokovom je težje v večji ekipi

Ko je bila ekipa manjša, je bilo enostavno slediti komunikaciji, saj so se vsi dobro poznali. Z rastjo pa je postalo spremljanje učinkovitosti komunikacije in pretoka informacij med ekipami oteženo.

2. Doseganje KPI ne predstavlja nujno dejanskega stanja organizacije

V preteklosti so stanje organizacije spremljali na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) in rezultatov. Vendar ti po navadi ne pokažejo slepih peg v komunikaciji ali sodelovanju.

3. Dolgotrajni postopki s pomanjkljivimi informacijami 

Opravili so veliko anket in intervjujev z zaposlenimi. Ti postopki so bili zamudni, poleg tega pa niso omogočali celovitega pregleda nad dinamiko omrežja zaposlenih in ekip. 

Rešitev 

1. Predstavitev analize

Izvedena je bila predstavitev za vse zaposlene, v kateri smo razložili namen in postopek analize. Odgovorili smo na vprašanja o anonimnosti in varstvu podatkov. Zaposleni so prejeli natančna navodila za izpolnjevanje vprašalnikov.

Ekipa Quantifly je odlično razložila koncepte, teorijo in znanost v ozadju vprašalnikov. Pred začetkom smo opravili tudi veliko internih razprav, da bi zagotovili sodelovanje sodelavcev. In mislim, da nam je to zagotovo uspelo.
Roko Malkoč, direktor poslovne enote, Better Meds 

2. Zbiranje podatkov

Časovno obdobje zbiranja podatkov je bilo dovolj dolgo, da so imeli zaposleni dovolj časa za izpolnjevanje vprašalnikov. Hkrati je bilo dovolj kratko, da se vsi odgovori nanašajo na isto obdobje.

Vprašalnik mi je bil všeč. Bil je res lepo strukturiran. Spodbudil nas je, da razmišljamo na drugačen način – o različnih zornih kotih naše ekipe in različnih situacijah.
Alja Babič, vodja implementacijskega svetovanja, Better Meds

3. Analiza in interpretacija podatkov

Numerični in opisni podatki so bili strojno obdelani ter interpretirani s strani naših analitičark, ki so pripravile poglobljeno poročilo s priporočili za izboljšave. V poročilu so bila vizualno predstavljena tudi omrežja sodelavcev in ekip.

4. Predstavitev poročila Quantifly za vodstvo

Rezultati so bili predstavljeni vodstvu. To je bilo izhodišče za spremembe. Razumevanje trenutnega stanja omrežij in drugi kazalniki so ekipi Better Meds omogočili, da strateško prilagodijo potek dela, predajanje navodil in strukturo ekip za višjo produktivnost. 

5. Predstavitev poročila in delavnica za zaposlene

Zaposlenim smo predstavili poročilo in ključne izzive. Vsi zaposleni so  lahko preko delavnice prispevali svoje predloge za izboljšave.

6. Individualni pogovori

Zaposleni so se lahko udeležili individualnega pogovora z našimi internimi svetovalkami. Dobili so razlago svojih individualnih rezultatov ter podporo pri pripravi ciljev in akcijskih načrtov za strokovni razvoj.

Prava vprašanja v anketi ter individualni pogovor z njihovimi strokovnjakinjami ti omogočijo, da skrbiš za lasten strokovni razvoj in hkrati izboljšaš uspešnost svojega tima.
Uroš Bonšek, vodja komunikacij, Better Meds

Rezultat

V Better Meds so dobili poglobljen vpogled v delovanje njihovega organizacijskega okolja: 

  • Zdaj bolje razumejo in prilagajajo svoje komunikacijske tokove. 
  • Identificirali so neformalne vodje in sodelavce z vodstvenim potencialom.
  • Dobili so vpogled v to, kako izboljšati sodelovanje med ekipami in katere ekipe so morda izolirane.
  • Vsak zaposleni je prejel individualno povratno informacijo in oblikoval akcijski načrt za izboljšave, ki spodbujajo dolgoročno rast.  

 

Vse to je dalo podlago za bolj strateške kadrovske odločitve na podlagi objektivnih podatkov.

Imeli smo njihovo polno podporo - od prvih pogovorov do konca. Cenim, da so prevzeli vso odgovornost in nam niso nalagali veliko dodatnih nalog.
Roko Malkoč, direktor poslovne enote, Better Meds

Razmišljate o Quantiflyju?

Poglejte, komu Roko Malkoč priporoča Quantifly in kaj vam svetuje.