Uporabite moč quantifly analize, da opolnomočite svoj kadrovski oddelek

Vsi smo že bili tam. Prepričljiva predstavitev podjetja, ki vaši ekipi trdno obljublja večjo produktivnost in izboljšanje. Na ponudbo pristanete, izpolnite vse obrazce, vključite vse svoje zaposlene in oblikujete fokusne skupine. Na koncu podjetje predloži 100 strani dolgo poročilo, ki konča v vašem spodnjem predalu, kjer nanj v hipu pozabite.

Preden smo ustanovili, je bila v vsakem podjetju, kjer smo delali, naša izkušnja točno taka. Nekje pri četrti analizi smo ugotovili, da nam je težko čutiti visoko pripadnost podjetju, ker smo se počutili neuslišane. Lahko vam zagotovimo, da večina vaših zaposlenih čuti enako. Namesto da zapravljate svoj čas in denar za poročilo, ki ga ne boste nikoli več uporabili, naj vam pojasnimo, zakaj bi morali dati pošteno priložnost quantifly; diagnostičnemu orodju za analizo skupin in njihove dinamike.

Dosezite boljše rezultate brez ugibanja

Pri quantifly verjamemo, da je vsako podjetje kot športna ekipa. Vodje so trenerji ekipe, ekipa pa je sestavljena iz več igralcev, izmed katerih ima vsak svojo edinstveno vlogo. Tako kot mora imeti športna ekipa za vsako vlogo izbrane najboljše igralce, mora imeti tudi ekipa zaposlenih vsako ekipno vlogo na pravem delovnem mestu. Toda ali veste, kateri zaposleni igra katero vlogo?

Da bi se izognili ugibanju in zaposlovanju na podlagi vašega »občutka«, se odločite za quantifly analizo. Z analizo kompetenc vsakega zaposlenega in vloge, ki jo igra v ekipi, lahko vaši kadrovski službi omogočimo, da sprejema pametnejše in učinkovitejše odločitve ter optimizira postopek zaposlovanja.

Z razumevanjem kompetenc in razpoloženja vsakega zaposlenega lahko vaš kadrovski oddelek bolje upravlja, motivira in strukturira ekipo.

"Za ustvarjanje ekip in zaposlovanje novih ljudi že uporabljamo osebnostne teste..."

Zavedamo se, da večina kadrovskih oddelkov za iskanje najbolj primernih kandidatov za prosta delovna mesta že uporablja neke vrste osebnostnih testov ali analiz. Žal pa ima uporaba takšnih testov za izbiro najbolj ustreznega kandidata veliko pomanjkljivosti, kot je na primer pomanjkanje objektivnosti dobljenih rezultatov.

Za razliko od osebnostnih testov, kot so Myers-Briggs Type Indicator, DISC Assessment ali Enneagram, quantifly uporablja samo anonimne in povsem objektivne podatke, s čimer vam zagotovi verodostojne in najbolj natančne rezultate.

Podkrepite se z rezultati naše analize

Rezultati analize quantifly vam lahko pomagajo na različne načine, saj z analizo subjektivne podatke vaših zaposlenih pretvorimo v veljavne in povsem objektivne rezultate. S pomočjo quantifly analize bo lahko vaš kadrovski oddelek gotovo ustvaril spodbudnejše in produktivnejše delovno okolje na mnogih sledečih področjih, ki jih pokriva naša analiza:

   1. Zdravstveni indeks podjetja

Na podlagi teh rezultatov se lahko kadrovska služba osredotoči na izboljšanje morale podjetja s pomočjo organizacije dogodkov, team-buildingov ali drugih družbenih aktivnosti, ki spodbujajo povezanost in kvalitetne socialne odnose med zaposlenimi.

Z identifikacijo najboljših članov ekipe (t.i. MVP oz. "Most Valuable Player") lahko izbrane posameznike bolj vključite v dejavnosti podjetja ali pa jim dodelite vlogo ambasadorjev. Rezultati naše analize osvetljujejo tudi splošno znanje zaposlenih o podjetju in njihovo navezanost na njegove vrednote. Če tu harmonije, mora HR posredovati in zagotoviti sinhronost ter optimalno medsebojno sodelovanje.

   2. Porazdelitev timskih vlog

V prejšnjem blogu smo obširno pisali o timskih vlogah in njihovem pomenu pri ustvarjanju motivirane in učinkovite ekipe. S quantifly analizo lahko vaš kadrovski oddelek dobi vpogled v to, katere vloge so v vaši organizaciji najbolj zastopane. Prav tako vam nudimo informacije o premajhni zastopanosti ključnih vlog ter o morebitnem neskladju med značilnostmi vlog in vizijo vašega podjetja.

Na podlagi distribucije vlog lahko kadrovski oddelek zaposli nove sodelavce za prevzemanje manjkajočih timskih vlog ali pa se osredotoči na razvoj teh vlog med obstoječimi zaposlenimi. To znanje vam lahko obenem pomaga tudi izboljšati veščine zaposlenih, ki lahko igrajo več vlog hkrati,  s čimer obenem prispevate k njihovemu profesionalnemu razvoju.

   3. Pregled kompetenc podjetja in verige odgovornosti

Z rezultati naše analize lahko kadrovska služba razvije jasnejšo in boljšo korporativno strategijo ter dolgoročno vizijo podjetja, poveča transparentnost komunikacije in si prizadeva za boljši prenos informacij oziroma znanja med oddelki. Vse opisane razsežnosti so ocenjene na podlagi ocen zaposlenih in lahko pomagajo kadrovski službi prilagoditi celotno podobo podjetja.

   4. Pregled nad kompetencami vsakega zaposlenega

Analiza quantifly kadrovskim službam zagotavlja redko priložnost, da prepoznajo prednosti in slabosti vsakega zaposlenega. Njihove sposobnosti namreč ocenimo z analizo, rezultate pa predstavimo na individualnem srečanju, ki ga izvedejo naši strokovnjaki.

Srečanje poleg profila kompetenc vključuje tudi področja za izboljšave in mnenja ter nasvete sodelavcev, na podlagi česar vsak zaposleni prejme 3 konkretne napotke oziroma cilje za izboljšanje svojih primanjkljajev. Individualno poročilo je obenem podlaga za osebni razgovor, ki bi ga morala kadrovska služba podjetja opraviti po naši analizi, da bi z vsakim zaposlenim bolje začrtali smernice prihodnje sodelovanje.

Želite izvedeti več o rezultatih quantifly analize?

Naši končni rezultati zajemajo veliko več, kot je opisano v tem blogu. Z analizo resnično želimo opolnomočiti vašo ekipo za boljše delovanje in vam zagotoviti čim več uporabnih informacij ter konkretnih idej za izboljšave. Zavedamo se, da lahko le s celostnim pogledom na podjetje in njegove ljudi ustvarimo motivirano delovno okolje, v katerem si vsak zaposleni prizadeva za proaktivno osebno in poklicno rast.