Zakaj je pomembna organizacijska kultura in kaj izraža vaša?

5 razlogov, zakaj je dobro oblikovana kultura v podjetju pomembna in kako se izraža

Sprva se morda zdi samoumevno, da se lahko organizacijsko kulturo enostavno in prosto oblikuje v podjetju, a vendarle ni tako. Organizacijska kultura se namreč aktivno gradi skozi čas.

   1. Zaposleni so bolj motivirani in zadovoljni, če se njihove potrebe skladajo s potrebami in vrednotami organizacije.

Da lahko to dosežete, je najprej pomembno, da v podjetju zastavite temeljne vrednote in jim tudi sledite. Uspešen primer podjetja, ki velik poudarek namenja temeljnim vrednotam ter nanje gleda kot na način življenja, je Zappos. To podjetje, znano po močni organizacijski kulturi, je bilo sedem let uvrščeno na Fortune lestvici najboljših delodajalcev, saj na delovnem mestu zagovarjajo dobro počutje zaposlenih in zabavno delovno okolje. Definirali so 10 vrednot, katerih poudarek je na grajenju pozitivnega timskega in družinskega duha, ustvarjanju zabave, kreativnosti, zasledovanju rasti in učenju.

Nasvet: skupaj z zaposlenimi se večkrat pogovarjajte o vrednotah, jih sproti zapisujte in oblikujte nekaj temeljnih vrednot podjetja, ki jih boste dosledno upoštevali.

   2. Kultura podjetja je lahko razlog, zaradi katerega zaposleni ne/radi prihajajo na delo.  

V vašem podjetju ustvarite takšno kulturo, da bodo zaposleni na delo vsak dan prišli z veseljem. Dober primer za to sta podjetji Zappos in Google, ki zaposlenim nudita občutek majhnega podjetja, v katerem vladajo povezovalni, enakovredni in prijateljski odnosi. V obeh podjetjih prevladuje neformalna delovna kultura, delo pa predstavlja izziv, ki ga povezujejo z zabavo. Slednje vpliva na boljše počutje zaposlenih in večjo motivacijo, ki hodita z roko v roki z boljšimi delovnimi rezultati. Zaposleni na ta način občutijo manj stresa in na delo prihajajo z večjim veseljem.

Nasvet: naj vas ne bo strah, da bo nekaj zabave na delovnem mestu uničilo produktivnost zaposlenih. Spodbujajte določeno mero zabave; če imate v pisarni nekaj odvečnega prostora, si lahko omislite mizo za namizni tenis ali ročni nogomet ter zaposlenim omogočite sprostitev in prostor ter čas za medsebojno povezovanje.

   3. Kultura podjetja vpliva na angažiranost zaposlenih.

Z večjo formalnostjo in vzpostavljeno hierarhijo morda želite podati sporočilo o resnosti in zavzetosti pri delu, vendar lahko zaposlenim hkrati sporočate, naj pri izmenjavi idej in mnenj ne sodelujejo z vodstvom. Slednje lahko privede do tega, da zaposleni čutijo nižjo pripadnost vašemu podjetju. Z vodstvom ne delijo svojih idej, misli in mnenj, ki bi sicer lahko pozitivno vplivale na rast podjetja in motiviranost zaposlenih.

Če si želite večje angažiranosti zaposlenih, ustvarjajte sproščeno in spodbujajoče okolje. To bo spodbudilo zaposlene, da bodo brez večjih zadržkov izrazili svoje ideje, misli in mnenja. Odprta, neformalna in iskrena komunikacija je namreč tudi ena izmed temeljnih značilnosti Googlove kulture, v kateri zaposlenim vsakodnevno omogočajo neposredno interakcijo z vodstvom. Ker se zavedajo pomembnosti mnenja vsakega posameznika, njegove vloge in doprinosa k skupnemu razvoju in uspehu podjetja, redno spodbujajo izmenjavo in udejanjanje novih idej ter predlogov.  Vsakemu izmed zaposlenih tako en dan v tednu nudijo za razvijanje lastnih idej in projektov - krasno, kajne?

Nasvet: v podjetju vzpostavite in spodbujajte sproščene odnose ter tako zaposlenim sporočite, da so njihove ideje in predlogi vsekakor dobrodošli. Slednje bo povečalo angažiranost zaposlenih in med njimi ustvarilo večji občutek pripadnosti podjetju.

   4. Kultura podjetja vpliva na povečano produktivnost.

Companies with a strong culture praise employees and invest in their knowledge. Praise encourages employees to repeat successful actions in the future. In addition to providing training and mentoring, this also leads to higher productivity.

Tip : Celebrate employee achievements and praise them in front of others. Moreover, provide them with education and mentoring. This way, you will retain your employees and increase their productivity.

   5. Močna kultura je prednost, ki privabi in zadrži talente.

Raziskava podjetja Glassdoor ugotavlja, da 77 % ljudi pred prijavo na delovno mesto upošteva kulturo podjetja. Prav tako bi skoraj polovica zaposlenih v raziskavi sedanjo službo pustila za nižje plačane priložnosti v organizaciji z boljšo kulturo. Kultura organizacije se je izkazala kot eden glavnih kazalcev zadovoljstva in eden glavnih razlogov, da skoraj dve tretjini (65 %) zaposlenih dolgoročno ostane v podjetju.

Nasvet: poskusite upoštevati vse zgornje nasvete in postopoma oblikovati svojo organizacijsko kulturo. Zdaj veste, zakaj je to tako pomembno.

Viri:
Mission and Culture Survey 2019 (2019). Glassdoor. Pridobljeno z https://www.glassdoor.com/about-us/app/uploads/sites/2/2019/07/Mission-Culture-Survey-Supplement.pdf