Kako izgleda Quantifly analiza po korakih?

Vse se začne takoj, ko vi - podjetje - potrdite, da želite sodelovati z nami. Naša prodajna ekipa vas poveže z našimi analitiki in skupaj gremo skozi prve korake. Proces onboardinga vključuje sestanek z analitikom, ki bo vodil celoten proces, od začetka do konca.

Na srečanju se pogovorimo o vaših pričakovanjih in željah ter preletimo nekaj vprašanj v zvezi z vašim podjetjem, na primer: katere komunikacijske kanale uporabljate, kako pogosto imate sestanke, katere prakse ste do sedaj izvajali na področju kulture, organizacije dela, komunikacije itd. Temu pravimo metavprašalnik, ki nam nudi uporabne informacije, še preden začnemo s procesom analize, poleg tega pa zagotovi pomemben kontekst, ko pišemo poročilo.

Pred ali po sestanku naj podjetje posreduje seznam vseh zaposlenih, ki bodo vključeni v analizo, da lahko generiramo vprašalnike.

Zadnja stvar, o kateri se na sestanku pogovorimo, je datum predstavitve za zaposlene, ki je običajno tudi uradni začetek zajema podatkov, torej teden, ko zaposleni izpolnjujejo vprašalnike.

Predstavitev za zaposlene je kratka, 20-minutna predstavitev, kjer govorimo o tem, kdo smo, o namenu naše analize in predvsem o tem, kako zagotavljamo anonimnost v celotnem procesu. Nato odgovorimo na morebitna vprašanja zaposlenih.

Po predstavitvi pošljemo povezavo z vprašalniki vodstvu, da jo posreduje podjetju. S tem se začne postopek zajema podatkov, ki običajno traja en teden. V primeru dopustov ali zasedenih sezon v podjetjih zajem podatkov podaljšamo za nekaj dni, tako da večina zaposlenih uspe izpolniti vprašalnike.

Ko je zajem podatkov končan, se začne proces analize. Analitik, ki vodi proces, dobi vse rezultate analize, jih pregleda in začne interpretirati rezultate. Ustvarimo tudi grafike, kot npr. hierarhično strukturo, tokove inštrukcij in timske strukture, ki jih tudi vključujemo v poročilo.

Ko zaključimo s pisanjem ključnih ugotovitev, podamo priporočila za izboljšave nekaterih ključnih področij v podjetju. V tej fazi vključimo svetovalca/coacha, ki pregleda poročilo in poda svoje nasvete. Priporočila so torej kombinacija naših rezultatov, konteksta iz metavprašalnika in izkušenj svetovalca/coacha.

Po končanem poročilu je glavni analitik odgovoren za deanonimizacijo poročila in njegovo pošiljanje naročniku.

Naslednji korak je predstavitev rezultatov vodstvu. To običajno naredita glavni analitik in coach/svetovalec. Predstavitev traja približno dve uri in v tem času si poglobljeno ogledamo specifične metrike, morebitna problematična področja ali slepe pege v podjetju. Quantifly je tukaj, da zagotovi objektivne podatke, podjetje zagotovi dodaten kontekst, coach pa potencialne rešitve in akcijske načrte za rešitev enega ali dveh problematičnih področij.

Po sestanku z vodstvom rezultate predstavimo tudi vsem zaposlenim, ki so sodelovali v analizi. Predstavimo jim tudi rešitve s sestanka vodstva in se pogovarjamo o potrebnih korakih za izboljšanje izbranih področij. To srečanje običajno traja eno uro.

Postopek ni nujno enak za vse stranke. Odvisno od velikosti podjetja, pričakovanj vodstva in rezultatov je lahko več sestankov, sinhronizacij in koordinacijskih sestankov, npr. srečanje s srednjim vodstvom, predstavitev specifičnim oddelkom itd.

Po predstavitvah je še veliko možnih nadaljevanj procesa. V primeru analize 360 ​​gredo zaposleni na individualne posvete z našimi izkušenimi svetovalci, da se pogovorijo o rezultatih 360 in pripravijo individualne akcijske načrte za osebni in profesionalni razvoj.

Če podjetje želi dosledno slediti akcijskemu načrtu, nadaljuje sodelovanje z našim coachem/svetovalcem. Imamo široko mrežo partnerjev, zato vas glede na vaše potrebe in rezultate analize povežemo s svetovalcem, ki se nam zdi najbolj primeren za reševanje vaših težav. Preko različnih delavnic, izobraževanj, dela 1 na 1 ali teambuildingov skupaj izboljšujete podjetje kot celoto.

Čeprav Quantifly ni aktiven udeleženec teh korakov, redno preverjamo z vami in našimi partnerji, da se prepričamo, da vse poteka dobro. Vaš napredek spremljamo tudi s Quantifly Pulse. Pulse meri eno specifično metriko v obliki parih vprašanj. S pulzom lahko hitro ugotovimo, ali se je težavna metrika izboljšala.